Положення ХДМА

СМЯ 04-358-2023 Положення про конференцію трудового колективу факультету Суднової енергетики

СМЯ 04-357-2023 Положення про конференцію трудового колективу факультету Судноводіння

СМЯ 04-352-2023 Положення про узгоджену програму підготовки та отримання двох дипломів здобувачами вищої освіти освітнього ступеню бакалавр ХДМА

СМЯ 04-350-2023 Положення про гаранта освітньої програми у ХДМА

СМЯ 04-164-2023 Положення про накопичувальну бально-рейтингову ситему оцінювання результатів навчання та якості здобувачів вищої освіти ХДМА

СМЯ 04-355-2023 Положення про конференцію трудового колективу ХДМА

СМЯ 04-165-2019 (Версія 4) Положення про організацію освітнього процесу в Херсонській державній морській академії;

СМЯ 04-197-2021 (№2) Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у ХДМА

СМЯ 02-15-2021 (№2) Процедура Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в ХДМА