Інтелектуальна власність

Гарантії набуття, здійснення та захисту права інтелектуальної власності є невід’ємними атрибутами державності України. Створення сучасної досконалої системи правової охорони інтелектуальної власності сприяє розвитку національної економіки, збереженню і збагаченню науково-технічного потенціалу держави, розвитку міжнародної торгівлі, залученню в економіку країни іноземних інвестицій, зокрема у вигляді найсучасніших технологій. Законодавство у сфері інтелектуальної власності прагне захистити інтереси авторів та інших творців інтелектуальних товарів і послуг шляхом надання їм певних визначених, обмежених у часі прав, що дозволяють їм контролювати використання їхньої творчої діяльності. Нормативно-правова база права інтелектуальної власності в загальному сенсі складається з сукупності законів, нормативних та інструктивних документів, якими визначається порядок створення, охорони, використання та захисту результатів інтелектуальної творчої діяльності людини.

У Херсонській державній морській академії особлива увага приділяється питанням захисту інтелектуальної власності. Фахівець відділу технічної інформації у сфері інтелектуальної власності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, та іншими нормативно-правовими актами з винахідницької діяльності. З метою ефективного використання наукового потенціалу професорсько-викладацького складу Херсонської державної морської академії та сприяння комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, що створюються при виконанні наукових, науково-технічних та методичних робіт фахівець відділу надає організаційну та методичну допомогу у підготовці та поданні документів (заявок) на об’єкти права інтелектуальної власності у визначенні законодавством органи для патентування в Україні, готує матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі «Винахід року».

З метою пошуку інвесторів та партнерів для організації спільного виробництва і впровадження матеріалів на підприємствах України та за її межами, для розміщення на сайті Центру трансферу інноваційних технологій та Системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій, готуються матеріали технологічних пропозицій інноваційних розробок ХДМА.

Контакти: провідний фахівець відділу технічної інформації Голікова Інна Валеріївна, навчальний корпус №2, каб. 205, тел.: (0552) 22-35-69; e-mail: nauka_ksma@ukr.net