Відділ міжнародних зв’язків

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

є структурним підрозділом Херсонської  державної морської академії, що забезпечує організаційне, технічне та інформаційно-методичне супроводження міжнародної діяльності ХДМА, розвиток співробітництва з міжнародними організаціями, закладами освіти, вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості підготовки з використанням міжнародного досвіду відповідно до чинного законодавства, наказів і розпоряджень ректора ХДМА.

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

 • організація роботи щодо участі Академії в міжнародних програмах у галузі морської науки та освіти;
 • координація міжнародних програм, що реалізуються за участю Академії;
 • сприяння співробітництву з закладами вищої освіти, дослідницькими центрами, організаціями інших країн;
 • урізноманітнення форм навчання, створення умов щодо інтеграції системи освіти ХДМА у світовий науково-освітній простір.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ:

 • організація співпраці ХДМА із закордонними ЗВО, науковими установами та асоціаціями, вченими, викладачами та посадовими особами;
 • пошук  інформації щодо міжнародних грантів, проектів, міжнародних наукових конференцій та програм підтримки науково-освітньої діяльності викладачів, співробітників, здобувачів вищої освіти;
 • підготовка пропозицій щодо налагодження контактів із закордонними закладами освіти, агенціями, асоціаціями, а також їх представництвами в Україні;
 • методичне керівництво оформлення проектів та аплікаційних документів для участі у конкурсах на отримання грантів міжнародних фондів та професійних асоціацій;
 • сприяння викладачам та співробітникам ХДМА в наукових стажуваннях у закордонних ЗВО та установах;
 • організація підготовки документації для участі ХДМА в конкурсах міжнародних фондів та міжнародних програмах;
 • сприяння у підготовці та проведенні міжнародних наукових конференцій, семінарів та симпозіумів в Академії;
 • організація мобільності професорсько-викладацького складу та здобувачів вищої освіти;
 • облік грантових заявок та проектів, які виконуються в академії, а також їх моніторинг і контроль виконання;
 • вивчення та узагальнення досвіду розробки міжнародних навчальних програм у галузі морської освіти і науки, вивчення доцільності та можливостей їх реалізації в умовах ХДМА.