Міжнародна діяльність

Відділ міжнародних зв’язків є структурним підрозділом Херсонської  державної морської академії, що забезпечує організаційне, технічне та інформаційно-методичне супроводження міжнародної діяльності ХДМА, розвиток співробітництва з міжнародними організаціями, закладами освіти, вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості підготовки з використанням міжнародного досвіду відповідно до чинного законодавства, наказів і розпоряджень ректора ХДМА.

Метою діяльності відділу міжнародних зв’язків є організація роботи щодо участі Академії в міжнародних програмах у галузі морської науки та освіти; координація міжнародних програм, що реалізуються за участю Академії; сприяння співробітництву з закладами вищої освіти, дослідницькими центрами, організаціями інших країн; урізноманітнення форм навчання; створення умов щодо інтеграції системи освіти ХДМА у світовий науково-освітній простір.

Основні завдання відділу:

  • організація співпраці ХДМА із закордонними ЗВО, науковими установами та асоціаціями, вченими, викладачами та посадовими особами;
  • пошук  інформації щодо міжнародних грантів, проектів, міжнародних наукових конференцій та програм підтримки науково-освітньої діяльності викладачів, співробітників, здобувачів вищої освіти;
  • підготовка пропозицій щодо налагодження контактів із закордонними закладами освіти, агенціями, асоціаціями, а також їх представництвами в Україні;
  • методичне керівництво оформлення проектів та аплікаційних документів для участі у конкурсах на отримання грантів міжнародних фондів та професійних асоціацій;
  • сприяння викладачам та співробітникам ХДМА в наукових стажуваннях у закордонних ЗВО та установах;
  • організація підготовки документації для участі ХДМА в конкурсах міжнародних фондів та міжнародних програмах;
  • сприяння у підготовці та проведенні міжнародних наукових конференцій, семінарів та симпозіумів в Академії;
  • організація мобільності професорсько-викладацького складу та здобувачів вищої освіти;
  • облік грантових заявок та проектів, які виконуються в академії, а також їх моніторинг і контроль виконання;
  • вивчення та узагальнення досвіду розробки міжнародних навчальних програм у галузі морської освіти і науки, вивчення доцільності та можливостей їх реалізації в умовах ХДМА.

Контакти

Адреса: 73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 20, каб. 213 НК-1

Електронна адреса: mz@ksma.ks.ua