Стажування

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (із змінами, внесеними Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019 р.) кожен викладач зобов’язаний не рідше одного разу на п’ять років проходити підвищення своєї кваліфікації, зокрема, у формі стажування.

Загальний обсяг стажування має становити не менше 6 кредитів ЄКТС (180 год.). Протягом одного тижня можна отримати один кредит. Херсонська державна морська академія надає таку можливість науково-педагогічним та педагогічним працівникам закладів вищої освіти України.

Перед початком стажування на кафедрах академії науково-педагогічні та педагогічні працівники за два тижні до його початку подають до відділу технічної інформації ХДМА такий перелік документів:

  1. Направлення на стажування.
  2. Індивідуальний план стажування (у трьох примірниках).

Після проходження стажування на кафедрах академії протягом 5 робочих днів стажисти отримують свідоцтво, яке підтверджує проходження стажування.