Факультет судноводіння

Факультет судноводіння (ФСВ) включає сім кафедр, одна з яких – випускна.

На факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за денною та заочною формами навчання у відповідності до освітньо-професійних програм підготовки першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 271 «Морський та внутрішній водний транспорт»  спеціалізацією: 271.01 “Навігація і управління морськими суднами”


Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціалізацією 271.01 “Навігація і управління морськими суднами” відповідає вимогам, які обумовлені національним та міжнародними стандартами освіти в сфері підготовки фахівців морської галузі Міжнародної морської організації (International Maritime Organization – IMO) та Міжнародної асоціації морських університетів (International Association of Maritime Universities – IAMU)

 Підготовка здобувачів вищої освіти –  майбутніх офіцерів судноводіїв, визначена розділами A-II/1, A-II/2, A-II/3 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти, модельними курсами –  IMO Model Courses 2014 Edition:

7.01 – Master and Chief  Officer

7.03 – Officer in Charge of Navigating Watch

Підготовка здобувачів вищої освіти передбачає:

 • виконання вимог стандартів компетентності, визначених Правилами ІІ/1, ІІ/2, II/3 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками;
 • отримання здобувачем вищої освіти впродовж навчання необхідного стажу плавання, систематичної практичної підготовки та досвіду стосовно виконання завдань, обов’язків та відповідальності вахтового помічника капітана.
 • формування у здобувачів загальних, загально-фахових та спеціальних компетентностей, необхідних для успішного здійснення виробничої діяльності у сфері навігації і управління об’єктами річкового та морського транспорту.

Освітньо-професійні програми:

Навігація і управління морськими суднами (бакалавр)

Судноводіння (магістр)

До складу факультету входять кафедри:

 • судноводіння
 • управління судном
 • англійської мови в судноводінні
 • англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою
 • економіки та морського права
 • соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки
 •  інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння
 • безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки