Організаційно-правові документи

Сертифікат відповідності системи управління якістю

Quality management system conformity certificate

Політика у сфері якості

Наказ МОН України від 07.06.2023 р. №703 “Про затвердження складу Наглядової ради Херсонської державної морської академії”

Положення про Ліцей Херсонської державної морської академії

Колективний договір

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Судноводіння” щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 271 – “Річковий та морський транспорт” галузі знань 27 – “Транспорт” другого (магістерського) рівня вищої освіти

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Експлуатація суднових енергетичних установок” щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 271 – “Річковий та морський транспорт” галузі знань 27 – “Транспорт” другого (магістерського) рівня вищої освіти

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми “Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики” щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 271 – “Річковий та морський транспорт” галузі знань 27 – “Транспорт” другого (магістерського) рівня вищої освіти

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи. 6.070104 Морський та річковий транспорт. Спеціальність 7.07010401, 8.07010401 Судноводіння

ЕКСПЕРТНИЙ ВИНОВОК акредитаційної експертизи. Спеціальність 7.07010402, 8.07010402 Експлуатація суднових енергетичних установок

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи. Спеціальність 7.07010404, 8.07010404 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики