Наукові видання

Науковий вісник Херсонської державної морської академії

Науковий журнал «Науковий вісник Херсонської державної морської академії» – періодичне наукове видання, яке внесено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України за спеціальністями 132 – Матеріалознавстро, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 275 – Транспортні технології (за видами) (Наказ МОН України № 886 від 02.07.20). Науковий журнал видається з 2009 року.

Індексація. Журнал індексується українською загальнодержавною реферативною базою даних «Україніка наукова», міжнародною реферативною базою даних Google Scholar, міжнародною наукометричною базою Researchbib, представлений у Науковій електронній бібліотеці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, міжнародній реферативній базі даних Crossref.

Тематична спрямованість: транспортні технології; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; матеріалознавство.

Періодичність видання. Виходить двічі на рік.

Редакційний штат

Букетов А. В., д.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, головний редактор.

Тематична спрямованість – Транспортні технології:

Гнатов А. В., д.т.н., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна, відповідальний редактор рубрики;

Аргун Щ. В., к.т.н., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна, член редколлегії;

Ляшук О. Л., д.т.н., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, член редколлегії;

Patlins Antons, Doctor of Engineering Science, Riga Technical University, Латвія, член редколлегії;

Шарко В. О., д.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, член редколлегії.

Тематична спрямованість – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

Рожков С О., д.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, відповідальний редактор рубрики;

Жук Д. О., к.т.н., Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Україна, член редколлегії;

Zhiravetska Anastasia, Dr. Sc. Ing., Professor, Riga Technical University, Латвія, член редколлегії;

Полівода О. В., к.т.н., Херсонський національний технічний університет, Україна. член редколлегії;

Степенко С. А., к.т.н., Національний університет «Чернігівська політехніка», Україна, член редколегії;

Хлопенко М. Я., д.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, член редколлегії.

Тематична спрямованість – Матеріалознавство:

Сапронов О. О., к.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, відповідальний редактор рубрики;

Акімов О. В., к.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, член редколлегії;

Браїло М. В., к..т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, член редколлегії;

Dulebová Ľudmila, PhD., assoc. Prof., Technical University of Kosice, Словаччина, член редколлегії;

Сизоненко О. М., д.т.н., Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, Україна, член редколлегії;

Стухляк П. Д., д.т.н., Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Україна, член редколлегії;

Фесенко І. П., д.т.н., Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України, Україна, член редколлегії.

Контактна інформація

Технічний редактор – Клементьєва Оксана Юріївна.

73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 20; тел. роб. (0552) 22-35-69, моб. (050) 521-32-42

e-mail: vesnyk_ksma@ukr.net

З більш детальною інформацією про журнал, вимогами до подання матеріалів та архівом номерів року можна ознайомитись на сайті журналу за посиланням: http://journals.ksma.ks.ua/nvksma