Наукові видання

Науковий вісник Херсонської державної морської академії

Науковий журнал «Науковий вісник Херсонської державної морської академії» – періодичне наукове видання (ISSN print 2313-4763), яке Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 внесено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України за спеціальністями 132 – Матеріалознавстро, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 275 – Транспортні технології (за видами). Науковий журнал видається з 2009 року.

Індексація. Журнал індексується українською загальнодержавною реферативною базою даних «Україніка наукова», міжнародною реферативною базою даних Google Scholar, міжнародною наукометричною базою Researchbib, представлений у Науковій електронній бібліотеці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, міжнародній реферативній базі даних Crossref.

Тематична спрямованість: транспортні технології; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; матеріалознавство.
Періодичність видання. Виходить двічі на рік.


Приклад оформлення рукопису статті

Склад редколегії наукового журналу «Науковий вісник ХДМА» на 01.07.2023Проценко Владислав Олександрович, д.т.н., Херсонський національний технічний університет, ORCID: 0000-0002-3468-4952, Україна, головний редактор.

Тематична спрямованість – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

Зінченко С. М., д.т.н., Херсонська державна морська академія, ORCID: 0000-0001-5012-5029, Україна, відповідальний редактор рубрики;

Наговський Д. А., к.т.н., Херсонська державна морська академія, ORCID: 0000-0001-6920-0324, Україна;

Поливода О. В., к.т.н., Херсонський національний технічний університет, ORCID: 0000-0002-6323-3739, Україна;

Сіманенков А. Л., к.т.н., Херсонська державна морська академія, ORCID: 0000-0003-0797-5276, Україна;

Степенко С. А., к.т.н., Національний університет «Чернігівська політехніка», ORCID: 0000-0001-7702-6776, Україна;

Хлопенко М. Я., д.т.н., Херсонська державна морська академія, ORCID: 0000-0001-7773-4721, Україна.

Prentkovskis Olegas, Dr. Sc., Vilnius Gediminos Technical University, ORCID: 0000-0003-0910-591X, Литва.

Тематична спрямованість – Матеріалознавство:

Сапронов О. О., д.т.н., Херсонська державна морська академія, ORCID: 0000-0003-1115-6556, Україна, відповідальний редактор рубрики;

Акімов О. В., к.т.н., Херсонська державна морська академія, ORCID: 0000-0001-8613-2837, Україна;

Гусєв В. М., к.т.н., Херсонська державна морська академія, ORCID: 0000-0001-6801-7616, Україна;

Dulebová Ľudmila, Ph.D., Technical University of Kosice, ORCID: 0000-0001-6805-3350, Словаччина;

Сизоненко О. М., д.т.н., Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, ORCID: 0000-0002-8449-2481, Україна;

Сметанкін С. О. Ph.D., Херсонська державна морська академія, ORCID: 0000-0002-9658-2492, Україна;

Стухляк П. Д., д.т.н., Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, ORCID: 0000-0001-9067-5543, Україна;

Фесенко І. П., д.т.н., Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, ORCID: 0000-0001-6108-4306, Україна;

Тематична спрямованість – Транспортні технології:

Букетов А. В., д.т.н., Херсонська державна морська академія, ORCID: 0000-0001-9836-3296, Україна, відповідальний редактор рубрики;

Гнатов А. В., д.т.н., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, ORCID: 0000-0003-0932-8849, Україна;

Аргун Щ. В., д.т.н., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, ORCID: 0000-0001-6098-8661, Україна;

Клевцов К. М., д.т.н., Херсонська державна морська академія, ORCID: 0000-0001-9836-3296, Україна;

Кулініч А. Г., Ph.D., Херсонська державна морська академія, ORCID: 0000-0001-6507-8229, Україна;

Ляшук О. Л., д.т.н., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, ORCID: 0000-0003-4881-8568, Україна;

Носов П. С., к.т.н., Херсонська державна морська академія, ORCID: 0000-0002-5067-9766, Україна;

Шарко О. В., д.т.н., Херсонська державна морська академія, ORCID: 0000-0001-6400-8528, Україна;

Якущенко С. В., Ph.D., Херсонська державна морська академія, ORCID: 0000-0002-1724-8171, Україна;

Варбанець Р. А., д.т.н., Одеський національний морський університет, ORCID: 0000-0001-6730-0380, Україна;

Lukauskas Valdas, Dr. Sc., Lithuanian Maritime Academy, ORCID: 0009-0001-9199-4316, Литва;Zaglinkis Justas, Dr. Sc., Lithuanian Maritime Academy, ORCID: 0000-0002-1541-8464, Литва.


Контактна інформація:

Технічний редактор – Галина Врублевська

73000, м. Херсон, проспект Незалежності, 20; тел.: +380668488076

e-mail: journalnvksma@gmail.com

Більше інформації про журнал можна знайти на сайті журналу: http://journals.ksma.ks.ua/nvksma


Посилання на сайт журналу