Наукові видання

Науковий вісник Херсонської державної морської академії

Науковий журнал «Науковий вісник Херсонської державної морської академії» – періодичне наукове видання, яке внесено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України за спеціальністями 132 – Матеріалознавстро, 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 275 – Транспортні технології (за видами) (Наказ МОН України № 886 від 02.07.20). Науковий журнал видається з 2009 року.

Індексація. Журнал індексується українською загальнодержавною реферативною базою даних «Україніка наукова», міжнародною реферативною базою даних Google Scholar, міжнародною наукометричною базою Researchbib, представлений у Науковій електронній бібліотеці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, міжнародній реферативній базі даних Crossref.

Тематична спрямованість: транспортні технології; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; матеріалознавство.

Періодичність видання. Виходить двічі на рік.


Склад редколегії наукового журналу «Науковий вісник ХДМА» на 01.07.23

Проценко В. О., д.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, головний редактор.


Тематична спрямованість – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології:

Зінченко С.М., д.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, відповідальний редактор рубрики;

Zhiravetska Anastasia, Dr. Sc. Ing., Riga Technical University, Латвія, член редколегії;

Наговський Д.А., к.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, член редколегії;

Полівода О. В., к.т.н., Херсонський національний технічний університет, Україна, член редколегії;

Сіманенков А. Л., Ph.D., Херсонська державна морська академія, Україна, член редколегії;

Степенко С. А., к.т.н., Національний університет «Чернігівська політехніка», Україна, член редколегії;

Хлопенко М. Я., д.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, член редколегії.


Тематична спрямованість – Матеріалознавство:

Акімов О. В., к.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, член редколегії;

Гусєв В. М., к.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, член редколегії;

Сапронов О. О., д.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, відповідальний редактор рубрики;

Dulebová Ľudmila, Ph.D., Technical University of Kosice, Словаччина, член редколегії;

Сизоненко О. М., д.т.н., Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, Україна, член редколегії;

Сметанкін С. О., Ph.D., Херсонська державна морська академія, Україна, член редколегії;

Стухляк П. Д., д.т.н., Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, Україна, член редколегії;

Фесенко І. П., д.т.н., Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України, Україна, член редколегії.


Тематична спрямованість – Транспортні технології:

Букетов А. В., д.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, відповідальний редактор рубрики;

Гнатов А. В., д.т.н., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна, член редколегії;

Аргун Щ. В., д.т.н., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна, член редколегії;

Клевцов К.М., д.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, член редколегії;

Кулініч А. Г., Ph.D., Херсонська державна морська академія, Україна, член редколегії;

Ляшук О. Л., д.т.н., Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна, член редколегії;

Носов П. С., к.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, член редколегії;

Patlins Antons, Dr. Sc. Ing., Riga Technical University, Латвія, член редколегії;

Шарко О. В., д.т.н., Херсонська державна морська академія, Україна, член редколегії;
Якущенко С. В., Ph.D., Херсонська державна морська академія, Україна, член редколегії.


Контактна інформація

Технічний редактор – Галина Врублевська.

73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 20; тел. +380668488076

e-mail: journalnvksma@gmail.com

Посилання на сайт журналу