Опис навчальних дисциплін

Навчання, орієнтоване на студентів у ХДМА, ґрунтується на принципах компетентнісного підходу. З метою співвіднесення навчального процесу з вимогами Міжнародної морської організації (ІМО), Конвенції STCW 78 (зі змінами та доповненнями), було визначено змістовну складову навчальних програм за всіма спеціалізаціями вищої освіти рівня «бакалавр».