Конкурсна інформація

ОГОЛОШЕННЯ

Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посади доцента кафедри експлуатації суднових енергетичних установок:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук, займають за трудовим договором посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана факультету, проректора академії;стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні;обов’язково відповідають 1 (не менше ніж одна стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.1

Перелік документів:

 1.  Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч) (зареєстрована у відділі діловодства і контролю не пізніше закінчення дії оголошення).
 2. Копії документів, що свідчать про професійні якості претендента та підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, вивчення української мови (дипломи про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, інші дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи), завірені в установленому порядку.
 3. Інформація щодо відповідності професійно-кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення вакантної посади.
 4. Список наукових та навчально-методичних праць, винаходів (підписаний автором і завідувачем кафедри; для тих, хто продовжує працювати – тих публікацій, що не ввійшли до раніше поданого списку).
 5. Копії титульного аркушу та змісту збірників, де надруковані зазначені статті.

Від претендента, який працював у ХДМА, до проведення конкурсу за основним місцем роботи передбачається подання документів:

 1. Інформаційну довідку щодо відповідності професійно- кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення вакантної посади, підписану автором і завідувачем кафедри.
 2. Відгук на відкриту лекцію / семінарське / практичне заняття / майстер-клас.
 3. Витяг з протоколу засідання кафедри про обговорення відкритого заняття.

Документи визначені подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks.ua).

Строк подання заяв та документів: з 05 червня  2024 року по 05 липня 2024 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посади старшого викладача кафедри судноводіння:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра судноводінняСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; – проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 12 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково  двом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.1

Перелік документів:

 1.  Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч) (зареєстрована у відділі діловодства і контролю не пізніше закінчення дії оголошення).
 2. Копії документів, що свідчать про професійні якості претендента та підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, вивчення української мови (дипломи про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, інші дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи), завірені в установленому порядку.
 3. Інформація щодо відповідності професійно-кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення вакантної посади.
 4. Список наукових та навчально-методичних праць, винаходів (підписаний автором і завідувачем кафедри; для тих, хто продовжує працювати – тих публікацій, що не ввійшли до раніше поданого списку).
 5. Копії титульного аркушу та змісту збірників, де надруковані зазначені статті.

Від претендента, який працював у ХДМА, до проведення конкурсу за основним місцем роботи передбачається подання документів:

 1. Інформаційну довідку щодо відповідності професійно- кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення вакантної посади, підписану автором і завідувачем кафедри.
 2. Відгук на відкриту лекцію / семінарське / практичне заняття / майстер-клас.
 3. Витяг з протоколу засідання кафедри про обговорення відкритого заняття.

Документи визначені подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks.ua, uaeappazov1@gmail.com).

Строк подання заяв та документів: з 16 травня  2024 року по 16 червня 2024 року.

Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра судноводінняСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; – проводять навчальні заняття на достатньому методичному
та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 12 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково  двом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.
2
2.Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводінняДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук, займають за трудовим договором посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана факультету, проректора академії;стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні;обов’язково відповідають 1 (не менше ніж одна стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.1
3.Кафедра управління судномПрофесор– науковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);- вчене звання професора (доцента);- стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років;проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1 (не менше ніж дві статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); -відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.1
4.Кафедра управління судномСтарший викладач– мають вищу освіту (магістр, спеціаліст); – стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;- проводять навчальні заняття на достатньому методичному
та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1, 12 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково  двом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.
3
5.Кафедра англійської мови в судноводінніЗавідувач кафедриособи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та вченого звання професора або доцента відповідного напряму підготовки;особи, які мають вищу освіту за профілем кафедри (кваліфікація магістра, спеціаліста); мають стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО третього-четвертого рівнів акредитації не менше 10 років;відповідають вимогам відповідного вченого звання та профілю кафедри.- науковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);- вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); – не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук, займають за трудовим договором посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана факультету, проректора академії; стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні;обов’язково відповідають 1 (не менше ніж одна стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); – відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.1
6.Кафедра англійської мови в судноводінніДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук, займають за трудовим договором посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана факультету, проректора академії;стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні;обов’язково відповідають 1 (не менше ніж одна стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.3
7.Кафедра англійської мови в судноводінніСтарший викладач– мають вищу освіту (магістр, спеціаліст); – стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;- проводять навчальні заняття на достатньому методичному
та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1, 12 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково  двом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.
1
8.Кафедра англійської мови в судноводінніВикладач– мають вищу освіту (магістр, спеціаліст); –        стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років;- обов’язково відповідають 1 (дві наукові публікації) критерію, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);- відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.  1
9.Кафедра англійської мови в судноводінніАсистентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);           стаж науково-педагогічної діяльності – без вимог до стажу роботи. обов’язково відповідають 12  критерію, викладеному у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1),  додатково трьом  критеріям із: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.  1
10.Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмоюДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук, займають за трудовим договором посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана факультету, проректора академії;стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні;обов’язково відповідають 1 (не менше ніж одна стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.2
11.Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмоюСтарший викладач– мають вищу освіту (магістр, спеціаліст); – стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;- проводять навчальні заняття на достатньому методичному
та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1, 12 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково  двом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.
2
12.Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогікиПрофесор– науковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);- вчене звання професора (доцента);- стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років;проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1 (не менше ніж дві статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); -відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.1
13.Кафедра економіки та морського праваДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук, займають за трудовим договором посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана факультету, проректора академії;стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні;обов’язково відповідають 1 (не менше ніж одна стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.2
14.Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовкиПрофесор– науковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);- вчене звання професора (доцента);- стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років;проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1 (не менше ніж дві статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); -відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.1
15.Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовкиДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук, займають за трудовим договором посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана факультету, проректора академії;стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні;обов’язково відповідають 1 (не менше ніж одна стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.2
16.Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовкиСтарший викладач– мають вищу освіту (магістр, спеціаліст); – стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;- проводять навчальні заняття на достатньому методичному
та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1, 12 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково  двом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.
3
17.Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук, займають за трудовим договором посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана факультету, проректора академії;стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні;обов’язково відповідають 1 (не менше ніж одна стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.2
18.Кафедра експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматикиДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук, займають за трудовим договором посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана факультету, проректора академії;стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні;обов’язково відповідають 1 (не менше ніж одна стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.1
19.Кафедра англійської мови в судновій енергетиціСтарший викладач– мають вищу освіту (магістр, спеціаліст); – стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;- проводять навчальні заняття на достатньому методичному
та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1, 12 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково  двом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.
1
20.Кафедра природничо-наукової підготовкиДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук, займають за трудовим договором посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана факультету, проректора академії;стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні;обов’язково відповідають 1 (не менше ніж одна стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.1

Перелік документів:

 1.  Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч) (зареєстрована у відділі діловодства і контролю не пізніше закінчення дії оголошення).
 2. Копії документів, що свідчать про професійні якості претендента та підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, вивчення української мови (дипломи про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, інші дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи), завірені в установленому порядку.
 3. Інформація щодо відповідності професійно-кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення вакантної посади.
 4. Список наукових та навчально-методичних праць, винаходів (підписаний автором і завідувачем кафедри; для тих, хто продовжує працювати – тих публікацій, що не ввійшли до раніше поданого списку).
 5. Копії титульного аркушу та змісту збірників, де надруковані зазначені статті.

Від претендента, який працював у ХДМА, до проведення конкурсу за основним місцем роботи передбачається подання документів:

 1. Інформаційну довідку щодо відповідності професійно- кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення вакантної посади, підписану автором і завідувачем кафедри.
 2. Відгук на відкриту лекцію / семінарське / практичне заняття / майстер-клас.
 3. Витяг з протоколу засідання кафедри про обговорення відкритого заняття.

Документи визначені подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks.ua, amor-vr@ukr.net).

Строк подання заяв та документів: з 16 травня  2024 року по 16 червня 2024 року.

Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посади викладача кафедри англійської мови в судновій енергетиці

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра англійської мови в судновій енергетиціВикладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);          стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років;обов’язково відповідають 1 (дві наукові публікації) критерію, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.  
1

Перелік документів:

 1.  Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч) (зареєстрована у відділі діловодства і контролю не пізніше закінчення дії оголошення).
 2. Копії документів, що свідчать про професійні якості претендента та підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, вивчення української мови (дипломи про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, інші дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи), завірені в установленому порядку.
 3. Інформація щодо відповідності професійно-кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення вакантної посади.
 4. Список наукових та навчально-методичних праць, винаходів (підписаний автором і завідувачем кафедри; для тих, хто продовжує працювати – тих публікацій, що не ввійшли до раніше поданого списку).
 5. Копії титульного аркушу та змісту збірників, де надруковані зазначені статті.

Від претендента, який працював у ХДМА, до проведення конкурсу за основним місцем роботи передбачається подання документів:

 1. Інформаційну довідку щодо відповідності професійно- кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення вакантної посади, підписану автором і завідувачем кафедри.
 2. Відгук на відкриту лекцію / семінарське / практичне заняття / майстер-клас.
 3. Витяг з протоколу засідання кафедри про обговорення відкритого заняття.

Документи визначені подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks.ua, amor-vr@ukr.net ).

Строк подання заяв та документів: з 30 березня  2024 року по 30 квітня 2024 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра англійської мови в судноводінніСтарший викладач– мають вищу освіту (магістр, спеціаліст); – стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; – проводять навчальні заняття на достатньому методичному
та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1, 12 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково  двом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); – відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.  
1
2.Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготокиСтарший викладач– мають вищу освіту (магістр, спеціаліст); – стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;- проводять навчальні заняття на достатньому методичному
та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1, 12 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково  двом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.  
1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Копії документів про вищу освіту, завірені в установленому порядку.
 4. Копії документів про науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання (за наявності), завірені в установленому порядку.
 5. Копію документа, що підтверджує рівень володіння державною мовою претендентом.
 6. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи).

Документи визначені подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks.ua, eappazov1@gmail.com).

Строк подання заяв та документів: з 10 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посади професора кафедри експлуатації суднових енергетичних установок:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокПрофесор– науковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);- вчене звання професора (доцента);- стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років;проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1 (не менше ніж дві статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);- відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.
1

Перелік документів:

 1.  Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч) (зареєстрована у відділі діловодства і контролю не пізніше закінчення дії оголошення).
 2. Копії документів, що свідчать про професійні якості претендента та підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, вивчення української мови (дипломи про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, інші дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи), завірені в установленому порядку.
 3. Інформація щодо відповідності професійно-кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення вакантної посади.
 4. Список наукових та навчально-методичних праць, винаходів (підписаний автором і завідувачем кафедри; для тих, хто продовжує працювати – тих публікацій, що не ввійшли до раніше поданого списку).
 5. Копії титульного аркушу та змісту збірників, де надруковані зазначені статті.

Від претендента, який працював у ХДМА, до проведення конкурсу за основним місцем роботи передбачається подання документів:

 1. Інформаційну довідку щодо відповідності професійно- кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення вакантної посади, підписану автором і завідувачем кафедри.
 2. Відгук на відкриту лекцію / семінарське / практичне заняття / майстер-клас.
 3. Витяг з протоколу засідання кафедри про обговорення відкритого заняття.

Документи визначені подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks.ua).

Строк подання заяв та документів: з 01 січня 2024 року по 01 лютого 2024 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра економіки та морського праваПрофесор– науковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);- вчене звання професора (доцента);- стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років;проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1 (не менше ніж дві статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним
у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1),  
додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);- відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.
1
2.Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокПрофесор– науковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);- вчене звання професора (доцента);- стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років;проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1 (не менше ніж дві статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним
у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1),  
додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);- відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.
1
3.Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокСтарший викладач– мають вищу освіту (магістр, спеціаліст); – стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;- проводять навчальні заняття на достатньому методичному
та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1, 12 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково  двом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.
1
4.Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів в судноводінніСтарший викладач– мають вищу освіту (магістр, спеціаліст); – стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;- проводять навчальні заняття на достатньому методичному
та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1, 12 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково  двом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.  
1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч) (зареєстрована у відділі діловодства і контролю не пізніше закінчення дії оголошення).
 2. Копії документів, що свідчать про професійні якості претендента та підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, вивчення української мови (дипломи про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, інші дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи), завірені в установленому порядку.
 3. Інформація щодо відповідності професійно-кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення вакантної посади.
 4. Список наукових та навчально-методичних праць, винаходів (підписаний автором і завідувачем кафедри; для тих, хто продовжує працювати – тих публікацій, що не ввійшли до раніше поданого списку).
 5. Копії титульного аркушу та змісту збірників, де надруковані
  зазначені статті.

Від претендента, який працював у ХДМА, до проведення конкурсу за основним місцем роботи передбачається подання документів:

 1. Інформаційну довідку щодо відповідності професійно- кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення вакантної посади, підписану автором і завідувачем кафедри.
 2. Відгук на відкриту лекцію / семінарське / практичне заняття / майстер-клас.
 3. Витяг з протоколу засідання кафедри про обговорення відкритого заняття.
  Документи визначені подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks, uaeappazov1@gmail.com, amor-vr@ukr.net).).
  Строк подання заяв та документів: з 01 листопада 2023 року по 01 грудня 2023 року.

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогікиЗавідувач кафедриособи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та вченого звання професора або доцента відповідного напряму підготовки;особи, які мають вищу освіту за профілем кафедри (кваліфікація магістра, спеціаліста); мають стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО третього-четвертого рівнів акредитації не менше 10 років; відповідають вимогам відповідного вченого звання та профілю кафедри.- науковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); – вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); – не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук, займають за трудовим договором посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана факультету, проректора академії; стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1 (не менше ніж одна стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); – відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.1
2.Факультет судноводінняДекан факультетуособи, які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук та вченого звання професора або доцента відповідного напряму підготовки;мають стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО третього-четвертого рівнів акредитації не менше 10 років;відповідають вимогам відповідного вченого звання та профілю факультету.- науковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);  – вчене звання професора (доцента); – стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років; – проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1 (не менше ніж дві статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1),  додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним у Додатку 2.1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч) (зареєстрована у відділі діловодства і контролю не пізніше закінчення дії оголошення).
 2. Копії документів, що свідчать про професійні якості претендента та підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років, вивчення української мови (дипломи про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, інші дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи), завірені в установленому порядку.
 3. Інформація щодо відповідності професійно-кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення вакантної посади:
 • Список наукових та навчально-методичних праць, винаходів (підписаний автором і завідувачем кафедри; для тих, хто продовжує працювати – тих публікацій, що не ввійшли до раніше поданого списку).
 • Копії титульного аркушу та змісту збірників, де надруковані зазначені статті.

Від претендента, який працював у ХДМА, до проведення конкурсу за основним місцем роботи передбачається подання документів:

 • Інформаційну довідку щодо відповідності професійно- кваліфікаційним вимогам, наукової та професійної активності претендента на заміщення вакантної посади, підписану автором і завідувачем кафедри.
 • Відгук на відкриту лекцію / семінарське / практичне заняття / майстер-клас.
 • Витяг з протоколу засідання кафедри про обговорення відкритого заняття.

Документи визначені подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks.ua, eappazov1@gmail.com, amor-vr@ukr.net).

Строк подання заяв та документів: з 01 жовтня 2023 року по 01 листопада 2023 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра судноводінняДоцент– науковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); – вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);- не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук, займають за трудовим договором посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана факультету, проректора академії;- стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні;- обов’язково відповідають 1 (не менше ніж одна стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), 
додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);- відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.  
2
2.Кафедра судноводінняСтарший викладач– мають вищу освіту (магістр, спеціаліст); – стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; – проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1, 12 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково  двом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); – відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.  
1
3.Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмоюДоцент– науковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); – вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);- не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук, займають за трудовим договором посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана факультету, проректора академії;- стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні;обов’язково відповідають 1 (не менше ніж одна стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), 
додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.  
3
4.Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмоюВикладач– мають вищу освіту (магістр, спеціаліст); – стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років; обов’язково відповідають 1 (дві наукові публікації) критерію, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково трьом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.  
1
5.Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогікиПрофесор– науковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);- вчене звання професора (доцента);- стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років;проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1 (не менше ніж дві статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1),  
додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);- відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.  
1
6.Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокДоцент– науковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); – вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);- не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук, займають за трудовим договором посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана факультету, проректора академії;- стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні;обов’язково відповідають 1 (не менше ніж одна стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), 
додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.  
1
7.Кафедра експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматикиПрофесор– науковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук);- вчене звання професора (доцента);- стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1 (не менше ніж дві статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1),  
додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);- відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.  
1
8.Кафедра експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматикиДоцент– науковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); – вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника);- не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук, займають за трудовим договором посади старшого викладача, завідувача кафедри, декана факультету, проректора академії;- стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні;обов’язково відповідають 1 (не менше ніж одна стаття у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection), 3, 4, 12 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), 
додатково трьом критеріям із: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри);відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.  
1
9.Кафедра транспортних технологій та механічної інженеріїСтарший викладач– мають вищу освіту (магістр, спеціаліст); – стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;- проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; – обов’язково відповідають 1, 12 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1), додатково  двом критеріям із: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (виконання ліцензійних вимог повинно відповідати профілю кафедри); відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам зазначеним
у Додатку 2.  
3

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Копії документів про вищу освіту, завірені в установленому порядку.
 4. Копії документів про науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання (за наявності), завірені в установленому порядку.
 5. Копію документа, що підтверджує рівень володіння державною мовою претендентом.
 6. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи).

Документи визначені подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks.,uaeappazov1@gmail.com, amor-vr@ukr.net).

Строк подання заяв та документів: з 01 вересня 2023 року по 01 жовтня 2023 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посади професора кафедри безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовкиПрофесорнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним
у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.
1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Копії документів про вищу освіту, завірені в установленому порядку.
 4. Копії документів про науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання (за наявності), завірені в установленому порядку.
 5. Копію документа, що підтверджує рівень володіння державною мовою претендентом.
 6. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи).

Документи визначені подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks.ua).

Строк подання заяв та документів: з 01 червня 2023 року по 01 липня 2023 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмоюДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
2.Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмоюСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Копії документів про вищу освіту, завірені в установленому порядку.
 4. Копії документів про науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання (за наявності), завірені в установленому порядку.
 5. Копію документа, що підтверджує рівень володіння державною мовою претендентом.
 6. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи).

Документи визначені подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks.ua, eappazov1@gmail.com).

Строк подання заяв та документів: з 01 червня 2023 року по 01 липня 2023 року.


№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра управління судномЗавідувач кафедриособи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та/або вчене звання професора або доцента відповідного напряму підготовки; особи, які мають вищу освіту за профілем кафедри (кваліфікація магістра, спеціаліста); мають стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років; відповідають вимогам відповідного вченого звання.1
2.Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводінняЗавідувач кафедриособи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та/або вчене звання професора або доцента відповідного напряму підготовки; особи, які мають вищу освіту за профілем кафедри (кваліфікація магістра, спеціаліста); мають стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років; відповідають вимогам відповідного вченого звання.1
3.БібліотекаДиректор бібліотекиповна вища освіта за спеціалізацією бібліотекар-бібліограф (магістр, спеціаліст); досвід роботи в професійній сфері не менше 5 років.  1
4.Факультет суднової енергетикиДекан факультетуособи, які мають науковий ступінь доктора або кандидата наук та / або вчене звання професора або доцента відповідного напряму підготовки; мають стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років; відповідають вимогам відповідного вченого звання та профілю факультету. відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Копії документів про вищу освіту, завірені в установленому порядку.
 4. Копії документів про науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання (за наявності), завірені в установленому порядку.
 5. Копію документа, що підтверджує рівень володіння державною мовою претендентом.
 6. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи).

Документи визначені подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks.ua).

Строк подання заяв та документів: з 11 травня 2023 року  по 11 червня 2023 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра судноводінняСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
2.Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмоюДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
3.Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмоюВикладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років. обов’язково відповідають 2 (дві наукові публікації), 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
4.Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокПрофесорНаявність наукового ступеня доктора або кандидата наук та вченого звання професора та/або доцента відповідно до профілю кафедри; наявність повної вищої освіти за профілем кафедри (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої світи третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років.1
5.Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
6.Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
7.Кафедра експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматикиДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
8.Кафедра англійської мови в судновій енергетиціДоцентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років. обов’язково відповідають 2 (дві наукові публікації), 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
9.Кафедра англійської мови в судновій енергетиціСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
10.Кафедра англійської мови в судновій енергетиціВикладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років. обов’язково відповідають 2 (дві наукові публікації), 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
11.Кафедра природничо-наукової підготовкиДоцентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років. обов’язково відповідають 2 (дві наукові публікації), 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
12.Кафедра природничо-наукової підготовкиАсистентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – без вимог до стажу роботи.  обов’язково відповідають 13, 15  критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи), документи, які підтверджують вивчення української мови. Документи повинні бути надруковані  шрифтом Times New Roman, 14 pt.

Документи визначені підпунктами 1-3 подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks.ua, eappazov1@gmail.com, amor-vr@ukr.net).

Строк подання заяв та документів: з 14 квітня 2023 року по 14 травня 2023 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводінняСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
2.Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводінняДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
3.Кафедра управління судномПрофесорнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним
у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.
1
4.Кафедра управління судномСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.3
5.Кафедра англійської мови в судноводінніСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
6.Кафедра англійської мови в судноводінніВикладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років. обов’язково відповідають 2 (дві наукові публікації), 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
7.Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовкиДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
8.Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовкиСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.3
9.Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокПрофесорНаявність наукового ступеня доктора або кандидата наук та вченого звання професора та/або доцента відповідно до профілю кафедри; наявність повної вищої освіти за профілем кафедри (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої світи третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років.1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи), документи, які підтверджують вивчення української мови. Документи повинні бути надруковані  шрифтом Times New Roman, 14 pt.

Документи визначені підпунктами 1-3 подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks.ua, eappazov1@gmail.com).

Строк подання заяв та документів: з 08 квітня 2023 року по 08 травня 2023 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1Кафедра управління судномСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
2Кафедра англійської мови в судноводінніАсистентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – без вимог до стажу роботи.  обов’язково відповідають 13, 15  критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
3Кафедра економіки та морського праваДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
4Кафедра експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматикиДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
5Аспірантура та докторантураЗавідувачНаявність повної вищої освіти відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посадах педагогічних, науково-педагогічних не менше 2 років.1
6Кафедра англійської мови в судновій енергетиціВикладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років. обов’язково відповідають 2 (дві наукові публікації), 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи), документи, які підтверджують вивчення української мови. Документи повинні бути надруковані  шрифтом Times New Roman, 14 pt,.

Документи визначені підпунктами 1-3 подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks.ua, eappazov1@gmail.com, amor-vr@ukr.net).

Строк подання заяв та документів: з 01 лютого 2023 року по 03 березня 2023 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посади старшого викладача кафедри економіки та морського права:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1Кафедра економіки та морського праваСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи), документи, які підтверджують вивчення української мови. Документи повинні бути надруковані  шрифтом Times New Roman, 14 pt,.

Документи визначені підпунктами 1-3 подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (eappazov1@gmail.com, ksma@ksma.ks.ua).

Строк подання заяв та документів: з 02 грудня 2022 року по 02 січня  2023 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1Кафедра управління судномСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
2Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
3Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогікиПрофесорНаявність наукового ступеня доктора або кандидата наук та вченого звання професора та/або доцента відповідно до профілю кафедри; наявність повної вищої освіти за профілем кафедри (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої світи третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років.1
4Кафедра експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматикиСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
5Кафедра англійської мови в судновій енергетиціАсистентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – без вимог до стажу роботи.  обов’язково відповідають 13, 15  критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи), документи, які підтверджують вивчення української мови. Документи повинні бути надруковані шрифтом Times New Roman, 14 pt,.

Документи визначені підпунктами 1-3 подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com, ksma@ksma.ks.ua).

Строк подання заяв та документів: з 01 листопада 2022 року по 01 грудня  2022 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра судноводінняСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
2Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводінняСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
3.Кафедра управління судномДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
4.Кафедра управління судномСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
5.Кафедра управління судномАсистентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – без вимог до стажу роботи.  обов’язково відповідають 13, 15  критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
6.Кафедра англійської мови в судноводінніДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.4
7.Кафедра англійської мови в судноводінніВикладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років. обов’язково відповідають 2 (дві наукові публікації), 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
8.Кафедра англійської мови в судноводінніАсистентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – без вимог до стажу роботи.  обов’язково відповідають 13, 15  критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
9.Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмоюВикладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років. обов’язково відповідають 2 (дві наукові публікації), 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.3
10.Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмоюСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
11.Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокПрофесорНаявність наукового ступеня доктора або кандидата наук та вченого звання професора та/або доцента відповідно до профілю кафедри; наявність повної вищої освіти за профілем кафедри (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої світи третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років.2
12Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
13Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.3
14Кафедра транспортних технологій та механічної інженеріїПрофесорнаявність наукового ступеня доктора або кандидата наук та вченого звання професора та/або доцента відповідно до профілю кафедри; наявність повної вищої освіти за профілем кафедри (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої світи третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років.2
15Кафедра транспортних технологій та механічної інженеріїСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
16Кафедра транспортних технологій та механічної інженеріїАсистентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – без вимог до стажу роботи.  обов’язково відповідають 13, 15  критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
17Кафедра експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматикиДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
18Кафедра експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматикиСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
19Кафедра англійської мови в судновій енергетиціДоцентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років. обов’язково відповідають 2 (дві наукові публікації), 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
20Кафедра англійської мови в судновій енергетиціСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
21Кафедра англійської мови в судновій енергетиціВикладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років. обов’язково відповідають 2 (дві наукові публікації), 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
22Кафедра природничо-наукової підготовкиДоцентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років. обов’язково відповідають 2 (дві наукові публікації), 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
23Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовкиСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.3
24Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовкиАсистентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – без вимог до стажу роботи.  обов’язково відповідають 13, 15  критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи), документи, які підтверджують вивчення української мови. Документи повинні бути надруковані шрифтом Times New Roman, 14 pt,.

Документи повинні бути надруковані  шрифтом Times New Roman, 14 pt.

Документи визначені підпунктами 1-3 подаються у сканованому вигляді (формат PDF) кожен документ окремим файлом, ученому секретарю вченої ради ХДМА на електронну пошту: (babyshena.maryana@gmail.com).

Строк подання заяв та документів: з 07 вересня 2022 року по 07 жовтня 2022 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра транспортних технологій та механічної інженеріїПрофесорнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним
у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (Додаток 1)
та додатково чотирьом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.
1
2.Кафедра транспортних технологій та механічної інженеріїАсистентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – без вимог до стажу роботи.  обов’язково відповідають 13, 15  критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
3.Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовкиАсистентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – без вимог до стажу роботи.  обов’язково відповідають 13, 15  критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи), документи, які підтверджують вивчення української мови.

Документи повинні бути надруковані  шрифтом Times New Roman,

14 pt, і скріплені у теці; також додається 1 конверт.

Документи подаються ученому секретарю вченої ради ХДМА за адресою:

Херсонська державна морська академія

м. Херсон, проспект Ушакова, 20, ауд. 109, тел. (0552) 22-58- 85.

Строк подання заяв та документів: з 20 грудня 2021 року по 20 січня 2022 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра транспортних технологій та механічної інженеріїЗавідувач кафедриособи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та/або вченого звання професора або доцента відповідного напряму підготовки; особи, які мають вищу освіту за профілем кафедри (кваліфікація магістра, спеціаліста); мають стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років; відповідають вимогам відповідного вченого звання.1
2Кафедра транспортних технологій та механічної інженеріїДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук; стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’ять років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи), документи, які підтверджують вивчення української мови.

Документи повинні бути надруковані  шрифтом Times New Roman,

14 pt і скріплені у теці; також додається 1 конверт.

Документи подаються ученому секретарю вченої ради ХДМА за адресою:

Херсонська державна морська академія

м. Херсон, проспект Ушакова, 20, ауд. 109, тел. (0552) 22-58- 85.

Строк подання заяв та документів: з 24 листопада 2021 року по 24 грудня 2021 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра управління судномДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
2.Кафедра управління судномСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18;   відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.3
3.Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокАсистентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – без вимог до стажу роботи.  обов’язково відповідають 13, 15  критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
4.Кафедра транспортних технологій та механічної інженеріїСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18;   відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
5.Кафедра експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматикиСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18;   відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
6.Кафедра експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматикиДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
7.Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовкиСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18;   відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
8.Кафедра англійської мови в судновій енергетиціАсистентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – без вимог до стажу роботи.  обов’язково відповідають 13, 15  критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи), документи, які підтверджують вивчення української мови.

Документи повинні бути надруковані  шрифтом Times New Roman,

14 pt, і скріплені у теці; також додається 1 конверт.

Документи подаються ученому секретарю вченої ради ХДМА за адресою: Херсонська державна морська академія

м. Херсон, проспект Ушакова, 20, ауд. 109, тел. (0552) 22-58- 85.

Строк подання заяв та документів: з 01 листопада 2021 року по 01 грудня 2021 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмоюЗавідувач кафедриособи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та/або вченого звання професора або доцента відповідного напряму підготовки; особи, які мають вищу освіту за профілем кафедри (кваліфікація магістра, спеціаліста); мають стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років; відповідають вимогам відповідного вченого звання.1
2Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокЗавідувач кафедриособи, які мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та/або вченого звання професора або доцента відповідного напряму підготовки; особи, які мають вищу освіту за профілем кафедри (кваліфікація магістра, спеціаліста); мають стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років; відповідають вимогам відповідного вченого звання.1
3Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмоюДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук; стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
4Кафедра судноводінняДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук; стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
5Кафедра судноводінняСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.

3. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’ять років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи), документи, які підтверджують вивчення української мови.

Документи повинні бути надруковані  шрифтом Times New Roman,

14 pt, і скріплені у теці; також додається 1 конверт.

Документи подаються ученому секретарю вченої ради ХДМА за адресою: Херсонська державна морська академія

м.Херсон, проспект Ушакова , 20, ауд. 109, тел. (0552) 22-58- 85.

Строк подання заяв та документів: з 01 жовтня 2021 року по 01 листопада 2021 року.

Оголошення

Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посади директора бібліотеки:

№п/пНазва відділу/підрозділуПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.БібліотекаДиректор бібліотекиповна вища освіта за спеціалізацією бібліотекар-бібліограф (магістр, спеціаліст); досвід роботи в професійній сфері не менше 5 років.1

Перелік документів:

1.Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
2.Список наукових праць.
3.Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’ять років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи).

Документи повинні бути надруковані  шрифтом Times New Roman,

14 pt, і скріплені у теці; також додається 1 конверт.

Документи подаються ученому секретарю вченої ради ХДМА за адресою:

Херсонська державна морська академія

м. Херсон, проспект Ушакова, 20, ауд. 109, тел. (0552) 22-58- 85.

Строк подання заяв та документів: з 19 травня 2021 року по 19 червня 2021 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра судноводінняДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
2.Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводінняДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
3.Кафедра інноваційних технологій та технічних засобів судноводінняСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18;   відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
4.Кафедра управління судномСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18;   відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.3
5.Кафедра економіки та морського праваДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
6.Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;   відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
7.Кафедра експлуатації суднових енергетичних установокСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
8.Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогікиСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18;   відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
9.Кафедра експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматикиДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.4
10.Кафедра експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматикиСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18;   відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
11.Кафедра природничо-наукової підготовкиДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
12.Кафедра природничо-наукової підготовкиАсистентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – без вимог до стажу роботи.  обов’язково відповідають 13, 15  критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;  відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2

Перелік документів:
1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
2. Список наукових праць.
3. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи).
Документи повинні бути надруковані шрифтом Times New Roman,
14 pt, і скріплені у теці; також додається 1 конверт.
Документи подаються ученому секретарю вченої ради ХДМА за адресою: Херсонська державна морська академія
м. Херсон, проспект Ушакова, 20, ауд. 109, тел. (0552) 22-58- 85.
Строк подання заяв та документів: з 07 травня 2021 року по 07 червня 2021 року.

Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра судноводінняДоцентнауковий ступінь доктора наук (доктора філософії (кандидата наук); вчене звання професора (доцента) або старшого дослідника (старшого наукового співробітника); не мають вченого звання доцента, професора або старшого дослідника (старшого наукового співробітника), але мають науковий ступінь доктора або кандидата (доктора філософії) відповідних наук; стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років; проводять навчальні заняття на високому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 1, 2, 3, 13, 15, 17 критеріям, викладеним у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково двом критеріям із: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
2.Кафедра безпеки життєдіяльності та професійно – прикладної фізичної підготовкиСтарший викладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст);  стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років. проводять навчальні заняття на достатньому методичному та науковому рівні; обов’язково відповідають 2, 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково чотирьом  критеріям із: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.1
3.Кафедра англійської мови в судноводінніВикладачмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 2 років. обов’язково відповідають 2 (дві наукові публікації), 13, 15 критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16;    відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.2
4.Кафедра англійської мови в судноводінніАсистентмають вищу освіту (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної діяльності – без вимог до стажу роботи.  обов’язково відповідають 13, 15  критеріям, викладених у ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та додатково п’ятьом  критеріям із: 3, 5, 6, 9, 12, 14, 16; відповідають іншим професійно-кваліфікаційним вимогам згідно законодавства.  1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи).

Документи повинні бути надруковані  шрифтом Times New Roman, 14 pt, і скріплені у теці; також додається 1 конверт.

Документи подаються ученому секретарю вченої ради ХДМА за адресою: Херсонська державна морська академія м.Херсон, проспект Ушакова, 20, ауд. 109, тел. (0552) 22-58- 85.

Строк подання заяв та документів: з 19 березня 2021 року по 19 квітня 2021 року.


Херсонська державна морська академія оголошує конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників:

№ п/пКафедраПосадаВимоги до претендентівКількість ставок
1.Кафедра транспортних технологій та механічної інженеріїПрофесорНаявність наукового ступеня доктора або кандидата наук та вченого звання професора та/або доцента відповідно до профілю кафедри; наявність повної вищої освіти за профілем кафедри (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої світи третього-четвертого рівнів акредитації не менше 5 років.1
2.Кафедра транспортних технологій та механічної інженеріїСтарший викладачНаявність повної вищої освіти за профілем кафедри (магістр, спеціаліст); стаж науково-педагогічної у закладах вищої світи третього-четвертого рівнів акредитації  не менше 2 років.1
3.Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмоюАсистентНаявність повної вищої освіти за профілем кафедри (магістр, спеціаліст).1

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я ректора академії про допуск до участі у конкурсі (написана власноруч).
 2. Список наукових праць.
 3. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені законодавством України документи).

Документи повинні бути надруковані  шрифтом Times New Roman,

14 pt, і скріплені у теці; також додається 1 конверт.

Документи подаються ученому секретарю вченої ради ХДМА за адресою: Херсонська державна морська академія

м.Херсон, проспект Ушакова , 20, ауд. 109, тел. (0552) 22-58- 85.

Строк подання заяв та документів: з 15 січня 2021 року по 15 лютого 2021 року.