Відділ по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства


Відділ по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства ХДМА займається усіма формальностями, пов’язаними з підготовкою іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями.

Іноземні громадяни можуть навчатися в Херсонської державної морської академії на денній та заочній формах навчання. Підготовка іноземних громадян здійснюється за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр», спеціалізації: Навігація і управління морськими суднами, Управління судновими технічними системами і комплексами.

Штат відділу по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства:

Тонкіх Анна Вікторівна – провідний фахівець відділу;

Горбачова Олена Юріївна – фахівець І категорії відділу;

З метою упередження можливих фактів шахрайства керівництво Херсонської державної морської академії інформує, що уповноваженими представниками навчального закладу з профорієнтаційної роботи серед іноземних громадян є співробітники відділу по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства.

Контакти:

email: fsksma@gmail.com)