Відділ по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства

Відділ по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства ХДМА займається усіма формальностями, пов’язаними з підготовкою іноземних громадян за базовими акредитованими спеціальностями.

Іноземні громадяни можуть навчатися в Херсонської державної морської академії на денній та заочній формах навчання. Підготовка іноземних громадян здійснюється за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр», спеціалізації: Навігація і управління морськими суднами, Управління судновими технічними системами і комплексами.


Штат відділу по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства:

Тонкіх Анна Вікторівна – провідний фахівець відділу;

Горбачова Олена Юріївна – фахівець ІІ категорії відділу;

Набокова Анастасія Сергіївна – фахівець відділу.

З метою упередження можливих фактів шахрайства керівництво Херсонської державної морської академії інформує, що уповноваженими представниками навчального закладу з профорієнтаційної роботи серед іноземних громадян є співробітники відділу по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства.

Контакти:

(тел. (0552) 22 58 85; e-mail: fsksma@gmail.com