Вступна кампанія

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ

Для того, щоб стати студентом Херсонської державної морської академії, іноземним абітурієнтам необхідно пройти наступні етапи:
І. Отримати запрошення на навчання:
Для отримання запрошення на навчання необхідно:

 1. Повідомити нас про Ваше бажання навчатися в Херсонській державній морській академії. Для цього відправте лист на нашу електронну адресу (fsksma@gmail.com)
 2. До листа необхідно додати наступне:
  • копію першої сторінки паспортного документа або іншого документа, що посвідчує особу іноземця;
  • копію документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами);
  • копію свідоцтва про закінчення мовної підготовки (за наявності);
  згоду на збір та обробку персональних даних;
  заява (бакалавр денна) / заява (бакалавр заочна).
 3. Сплатити за послуги з візової підтримки (для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну). Банківські реквізити та способи оплати будуть надіслані Вам електронною поштою.
 4. Зв’язатися з будь-якою міжнародною кур’єрською службою, яка знаходиться на території України, для оформлення відправлення запрошення на навчання

  ІІ. Прибути в Україну для навчання у встановлені терміни :
  Навчальний рік в Україні розпочинається з 1 вересня.
  Прийом іноземних громадян відбувається, як правило, з 1 липня до 25 жовтня.
  Для того, щоб вчасно прибути на навчання до Херсонської державної морської академії необхідно:
  1. Для громадян країн з візовим режимом в’їзду в Україну: подати пакет документів для відкриття довгострокової (студентської) візи (типу Д13) до посольства України у Вашій країні (якщо у Вашій країні відсутнє посольство України, зверніть увагу, що країна отримання візи вказана у запрошенні на навчання). Вимоги щодо оформлення документів і процедуру звернення до посольства для відкриття візи потрібно уточнити на сайті посольства України у Вашій країні. До посольства України, крім документів, необхідних для відкриття візи, обов’язково подається оригінал запрошення на навчання в Україні.
  2. Для громадян країн з безвізовим режимом в’їзду в Україну: мати при собі оригінал запрошення на навчання при перетині державного кордону для підтвердження мети в’їзду в Україну.

  3. Повідомити Херсонську державну морську академію про заплановану Вами дату прибуття в Україну та надіслати на електронну адресу відділу (fsksma@gmail.com) білет та персональні дані особи, яка буде зустрічати іноземного громадянина. Ці данні потрібно надіслати на електронну пошту відділу не пізніше, ніж за 5 днів до запланованої дати прибуття. Така інформація є необхідною для створення листа на зустріч іноземного громадянина та своєчасного інформування Українського державного центру міжнародної освіти (УДЦМО) та прикордонної служби України.

  ІІІ. Вступити до Херсонської державної морської академії
  Для того, щоб стати студентом Херсонської державної морської академії, Вам необхідно:
  Відповідно до «Порядку набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України №1541 від 01.11.2013 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки №1272 від 11.12.2015, подати наступні документи:
  1. Документ (оригінал та завірену копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
  2. Додаток (оригінал та завірену копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
  3. Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
  4. Оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
 5. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, перекладений українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;
 6. Міжнародний сертифікат морської медицини про стан здоров’я (робоча медицина), Drug & Alcohol Test і картка з щепленнями (легалізована офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземний громадянин);
 7. Спеціалізована морська медицина;
 8. Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (оформлюється на території України після зарахування);
 9. 10 фотокарток розміром 3,5 х 4,5 мм;
 10. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
 11. Довідка про початок процедури нострифікації (визнання) документа про попередню освіту.
 12. Оригінал запрошення на навчання в Україні.

  Документи, зазначені у підпунктах 1-5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
  Відповідно до чинного законодавства України усі документи про попередню освіту іноземних громадян обов’язково повинні проходити процедуру визнання в Міністерстві освіти і науки України. Оплату процедури визнання здійснює замовник-іноземець.
  У разі відсутності підтвердження автентичності та/або еквівалентності іноземного освітнього документа університет відраховує його власника.
  Після подачі документів до відділу по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства Вам необхідно успішно скласти вступні випробування:
  • з англійської мови та математики для навчання в англомовній групі
  • з української мови та математики для навчання в україномовній групі
  За умови успішного складання вступних випробувань Ви будете зараховані студентом Херсонської державної морської академії
  З метою упередження можливих фактів шахрайства керівництво Херсонської державної морської академії інформує, що уповноваженими представниками навчального закладу з профорієнтаційної роботи серед іноземних громадян є співробітники відділу по роботі з іноземними громадянами та особами без громадянства e-mail: fsksma@gmail.com)