Науковий парк

21 лютого 2019 року Міністерством освіти і науки України відповідно до наказу №237 створено  Науковий парк Херсонської державної морської академії «Інновації морської індустрії».

Співзасновниками установи стали Херсонська державна морська академія та компанія «Марлоу Навігейшн» – стратегічні партнери, які за 12 років співпраці втілили низку проектів, спрямованих на розбудову навчально-тренажерної бази академії та розвиток кадетської спонсорської програми на загальну суму близько 31 млн. доларів США. Завдяки  цьому ХДМА стала зразком успішного входження українського закладу вищої освіти в європейський освітній і науковий простір, а зараз отримує нові можливості для ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

  Науковий парк –  це організація, що керує потоком знань і технологій між університетами, науково-дослідними установами, компаніями та ринками. Відповідно до Закону України «Про наукові парки», її основними функціями є:

  • створення нових видів інноваційного продукту, здійснення заходів щодо їх комерціалізації, організація та забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції;
  • залучення студентів, випускників, аспірантів, науковців та працівників вищого навчального закладу та/або наукової установи до розроблення і виконання проектів наукового парку;
  • організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, необхідних для розроблення і реалізації проектів наукового парку;
  • залучення і використання у своїй діяльності ризикового (венчурного) капіталу, підтримка наукоємного виробництва;
  • розвиток міжнародного і вітчизняного співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння залученню іноземних інвестицій;
  • виконання інших функцій, не заборонених законодавством України.