Анонс

Англійська від рівня А1 до С1!!!!

Науковий парк Херсонської державної морської академії «Інновації морської індустрії» та KSMA English Testing Centre запрошує Вас до співпраці!

Міжнародний іспит із загальної англійської, призначений для підтвердження рiвня володiння англійською мовою. Pearson English International Certificate показує, наскільки комфортно кандидат почувався би в англомовному середовищі: як добре розумів би носіїв мови та висловлював власні думки англійською. Для цього на іспиті перевіряються його навички аудіювання, говоріння, читання та письма. Кандидат має продемонструвати вміння використовувати англійську мову у контексті, наближеному до реального життя.

Письмова та усна частини іспиту перевіряються та оцінюються квалiфiкованими екзаменаторами у Великій Британії. Всi рiвнi екзамену Pearson English International Certificate відповідають Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти (Common European Framework — CEFR) та мають акредитацiю Ofqual, Велика Британiя (державна организацiя, яка контролює та регулює стандарти i якiсть іспитів).

KSMA English Testing Centre є офіційним дистриб’ютером міжнародних мовних іспитів та тестування Pearson в Україні.


У нашому центрі екзаменаційні сесії проводяться:

Грудень 2021

Червень 2022


Центр також набирає слухачів курсів з підготовки до іспиту.

Курси надають більш ретельну підготовку до складання іспиту. Викладачі мають багатий досвід підготовки до складання іспитів, та є сертифікованими екзаменаторами міжнародних мовних іспитів.

сontact persons