Про нас

Перелік пріоритетних напрямів діяльності Hаукового парку Херсонської державної морської академії «Інновації морської індустрії»:

  1. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного та людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України в світі та її сталого розвитку як морської держави.
  2. Проведення наукових досліджень та створення конкурентоспроможних на вітчизняному і світовому рівні розробок у сфері судноплавства та морських перевезень.
  3. Запровадження інноваційних технологій навчання та тренажерної підготовки плавскладу морських суден, орієнтованих на застосування компетентнісного підходу у підготовці фахівців та дотримання вимог міжнародних нормативних документів, що регламентують таку підготовку.
  4. Створення систем підтримки прийняття рішень та тренажерних комплексів з метою підвищення безпеки судноплавства в державі.
  5. Дослідження автоматизованих систем управління в судноводінні та судновій енергетиці, розробка відповідного програмного забезпечення та керуючих пристроїв.
  6. Проведення наукових досліджень у галузі нових композитних матеріалів для забезпечення потреб суднобудівної галузі.
  7. Проведення наукових досліджень у галузі підвищення економічних та екологічних показників функціонування суднових енергетичних установок та електромеханічних систем.
  8. Дослідження проблем захисту навколишнього середовища при експлуатації засобів водного транспорту.
  9. Оприлюднення наукових досягнень, сприяння поліпшенню обміну науково-технічною інформацією та науковими кадрами, виведення вітчизняної науки на міжнародний рівень.
  10. Науково-технічна експертиза інноваційних проектів та експертне оцінювання аварійних ситуацій на водному транспорті.