Наукові лабораторії

В академії створено та успішно функціонують п’ять наукових лабораторій, які оснащені передовим обладнанням та здійснюють науково-дослідну діяльність. Пріоритетні напрями роботи наукових лабораторій спрямовані на розвиток нових теоретичних та прикладних досліджень в транспортній галузі.

До участі в наукових дослідженнях, що проводяться в лабораторіях активно залучаються молоді вчені та курсанти академії. На базі лабораторій здійснюється виконання експериментальних досліджень в рамках науково-дослідних робіт, а також курсових та дипломних робіт курсантів.

Науково-дослідні лабораторії академії:

  1. Лабораторія «Розробка систем підтримки прийняття рішень, ергатичних та автоматизованих систем керування рухом судна»;
  2. Лабораторія при кафедрі транспортних технологій та механічної інженерії «Полімерні композитні матеріали у суднобудуванні»;
  3. Лабораторія при кафедрі інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння «Лабораторія інноваційних технологій»;
  4. Лабораторія при кафедрі експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики «Суднові енергозберігаючі електроенергетичні комплекси»;
  5. Лабораторія при кафедрі управління судном «Екологія моря при експлуатації суден»;