Діяльність лабораторії

Науково-дослідна лабораторія «Розробка систем підтримки прийняття рішень, ергатичних та автоматизованих систем керування рухом судна» створена у 2020 році. Діяльність науково-дослідної лабораторії регулюється Положенням про науково-дослідну лабораторію Херсонської державної морської академії «Розробка систем підтримки прийняття рішень, ергатичних та автоматизованих систем керування рухом судна», СМЯ 04-285-2020.

Матеріально – технічною базою науково-дослідної лабораторії є лабораторно – тренажерний комплекс ХДМА, до складу якого входять навігаційні тренажери «Засоби електронної навігації. Повнофункціональний навігаційний ходовий місток», «Засоби електронної навігації. Повнофункціональний тренажер використання РЛС і ЗАРП при розходженні суден», «Повнофункціональний тренажер системи динамічного позиціонування» та «Інформаційні навігаційні системи». Тренажерне обладнання відповідає усім вимогам нормативних документів та має необхідні сертифікати, що затверджують його відповідність реальному судновому обладнанню.

Тренажер «Засоби електронної навігації»Робоче місце інструктора тренажера Navi Trainer 5000  

Завдання науково – дослідної лабораторії

Основним завданням науково – дослідної лабораторії «Розробка систем підтримки прийняття рішень, ергатичних та автоматизованих систем керування рухом суден» є проведення комплексу досліджень, пов’язаних з вивченням та мінімізацією впливу людського фактору на процеси керування рухом судна. Людський фактор на сьогодні є найслабшою ланкою у системі керування рухом судна і за статистикою є причиною більше ніж 85 % аварій та  катастроф на морі.

Напрямки досліджень

  • дослідження та розробка програмного забезпечення Систем Підтримки Прийняття Рішень (СППР) (Decision Support System, DSS). СППР – комп’ютерна автоматизована система, метою якої є допомога оператору, що приймає рішення у складних умовах для повного і об’єктивного аналізу предметної діяльності. СППР виникли у результаті злиття управлінських інформаційних систем і систем управління базами даних. Для аналізу і формування пропозицій у СППР використовуються різні методи: інформаційний пошук, інтелектуальний аналіз даних, пошук знань в базах даних, міркування на основі прецедентів, імітаційне моделювання, еволюційні обчислення і генетичні алгоритми, нейронні мережі, ситуаційний аналіз, когнітивне моделювання та інші. Деякі з цих методів були розроблені у рамках штучного інтелекту;
  • дослідження та розробка програмного забезпечення автоматизованих систем керування (АСК) рухом судна. Термін «автоматизована», на відміну від терміну «автоматична», підкреслює збереження за людиною-оператором деяких функцій найбільш загального характеру, або таких, що не піддаються автоматизації; даний підхід дозволяє суттєво знизити вплив людського фактору, значно підвищити точність та надійність, а також  оптимізувати процеси керування;
  • дослідження та розробка математичного забезпечення ергатичних систем керування рухом судна. Елементами ергатичної системи є оператор або група операторів і технічний пристрій, за допомогою якого оператор здійснює свою діяльність. Основними особливостями таких систем є соціально-психологічні аспекти. Поряд з недоліками таких систем, а саме наявність людського фактору, ергатичні системи мають ряд переваг, таких як нечітка логіка, еволюціонування, прийняття рішень в нестандартних ситуаціях. На сьогоднішній день ергатичні системи використовуються в управлінні літаками, у диспетчерських службах аеропортів, вокзалів, при керуванні іншими об’єктами, де втручання оператора у керування об’єкта є на сьогоднішній день необхідною умовою забезпечення надійної роботи таких об’єктів.
  • дослідження оптимальних психічних станів, антиципаційних процесів та копінг – стратегій суб’єктів, що здійснюють вплив на керування судном;

У рамках зазначених напрямів у 2020-2021 р. опубліковано понад 20 статей, що входять до науко-метричних баз даних Scopus та Web of Science.

Наукові будні лабораторії