Історія Академії

Херсонська державна морська академія

Історія створення і розвитку Херсонської державної морської академії нерозривно пов’язана з історією розвитку міста Херсона як центра кораблебудування.

Закладений в 1778 році у вигідному, з географічної та військової в той час точки зору, місці Херсон почав суднобудівну галузь на Чорному морі. З розвитком кораблебудування загострювалися питання підготовки національних морських фахівців – штурманів і шкіперів.

20 лютого 1834 г. за клопотанням графа Воронцова і резолюції імператора Миколи I в місті Херсоні було відкрито училище торгового мореплавання. Указ був такий: «Мета цього вченого закладу полягає в пріготовності молодих людей, по-перше: в штурмана і шкіпери на приватні купецькі морехідні судна, і, по-друге: будівельники комерційних судів …».

Для розміщення училища було передано три будинки колишнього адміралтейства. Контингент училища формувався з 24-х вихованців 14-17-річного віку – переважно з дітей купців і міщан, що мешкали на півдні України і в Криму. Термін навчання в училищі становив 4 роки.

Особливістю морського навчального закладу була змішана форма фінансування. Крім вихованців на казенному утриманні, штатом передбачалося навчання ще 10-14-ти осіб за власні кошти і кілька вільних слухачів з числа моряків-практикантів.

Претенденти для вступу до училища повинні були вміти читати і писати, знати 4 правила арифметики, а також бути міцної статури, без тілесних недоліків і виховані “в страху Божому і доброї моральності».

У програму училища, крім загальноосвітніх та спеціальних предметів, входили іноземні мови: грецька, турецька, італійська, німецька, французька.

Училище було закритого типу і знаходилося на казарменому становищі, тому вихованців не відпускали додому до закінчення повного курсу. Після закінчення училища відмінники отримували звання штурмана, решта вихованців – помічника. Відмінників нагороджували книгами, морським інструментом, срібними великими і малими медалями.

Першому в Україні морському закладу випала доля зміцнити й оновити флот, замінити на ньому іноземних шкіперів. Вже до кінця XIX століття вихованці Херсонського училища повністю замінили на Чорномор’ї іноземних штурманів і шкіперів.

З роками формувалися традиції училища, росла його популярність серед молоді.

У 1859 році Т. Г. Шевченко із заслання писав братові Варфоломію: «Пишеш, що тебе не було вдома, що ти юнака возив у Херсон. Добре зробив єси! Та тільки прилаштував Чи їх у той училище торговельного мореплавства? Якщо прилаштував, то молись Богу і лягай спати. З юнаків люди будуть ».

Як свідчить історія, висока оцінка Т.Г. Шевченком якості навчання і виховання курсантів у «Херсонській морехідці» підтверджується і по теперішній час.

На своєму шляху училище неодноразово реорганізовувалося і набувало статусу відповідно до освітньої політики держави.

У 1834 році – училище торговельного мореплавства.

У 1872 році – морехідні класи 2-го розряду на чолі з комітетом з 5-ти осіб, обраних міською Думою.

У 1875 році відповідно – морехідне училище, яке готувало тільки штурманів малого плавання.

У 1880 році – трикласний навчальний заклад:

 1. Клас пізнання для штурманів каботажного плавання;
 2. Для шкіперів каботажного і штурманського плавання;
 3. Для шкіперів дальнього плавання.

З 1903 року навчальний заклад стає морехідним училищем дальнього плавання з 3-річним навчанням кадетів у віці від 17-ти до 24-х років. У цьому ж році введений формений одяг для кадетів і викладачів.

У 1920 році навчальний заклад реорганізовано у вечірній технікум водного транспорту. Матеріальна база поліпшується.

У 1930 році – це Херсонський морський технікум, який готував фахівців з експлуатації морського торговельного флоту. На це відділення допускалися і жінки.

У 1944 році – морський заклад відновлює роботу як морське училище закритого типу для підготовки кадрів судноводіїв, судномеханіків, технологів судноремонту з повним державним забезпеченням курсантів. Заняття проводилися у приміщенні міської школи № 20.

У 1996 році морехідне училище реорганізоване в Херсонський морський коледж другого рівня акредитації.

У 2007 році за розпорядженням Кабінету Міністрів України № 414-р від 13.06.2007р. та наказом Міністерства освіти і науки України № 500 від 16.06.2007р. на базі діючого морського коледжу і приватного морського інституту створено Вищий навчальний заклад «Херсонський державний морський інститут».

15 червня 2011 Урядом прийнято розпорядження «Про утворення Херсонської державної морської академії».

Урядове рішення має на меті забезпечення оптимізації мережі навчальних закладів з підготовки морських фахівців у Херсонському регіоні, удосконалення системи підвищення якості підготовки морських фахівців відповідно до вимог міжнародних стандартів та зміцнення авторитету і конкурентоспроможності вищих морських навчальних закладів України на міжнародному ринку праці.

Зміна статусу вищого навчального закладу сприятиме підвищенню його авторитету як в Україні, так і за кордоном, залученню додаткових позабюджетних інвестицій для розвитку і вдосконалення його навчально-матеріальної бази, та дозволить підвищити якість підготовки морських кадрів.

За 184 роки існування в першому в Україні морському навчальному закладі підготовлено понад 50 тисяч морських фахівців. Серед них більше трьох тисяч капітанів далекого плавання, більше 2 тисяч старших механіків, близько тисячі електромеханіків, стільки ж начальників радіостанцій сучасних морських суден.

Серед випускників 10 Героїв Радянського Союзу і Соціалістичної Праці, 9 адміралів, 2 генерала, 3 письменника, 3 лауреата Державної премії СРСР, 12 учених, 3 начальника пароплавств, 4 начальника портів, 2 директора судноремонтних заводів, 2 начальники морських училищ, 2 заступника міністра морського флоту СРСР, а також заслужені вчителі Української РСР, автори підручників для морехідних училищ СРСР.

32 суднам присвоєно імена випускників Херсонського морського закладу. Це є найвищим показником авторитету нашого морського навчального закладу.

Новостворена академія є правонаступницею Херсонського училища торговельного мореплавання, створеного в 1834 році, і повноправною спадкоємицею його почесного статусу першого морського навчального закладу в Україні.

За весь період своєї діяльності Херсонська морехідка не припиняла навчальної роботи. Єдиним винятком були часи, коли місто Херсон було окуповано в період Великої Вітчизняної війни.

Херсонська державна морська академія – це державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. У ньому здійснюється підготовка морських фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями від кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра за спеціальностями «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» і «Електричні системи і комплекси транспортних засобів».

В академії функціонують факультети судноводіння та суднової енергетики. У структурі академії працюють Морський коледж і Професійно-морський ліцей як структурні підрозділи без права юридичної особи. Академія та її структурні підрозділи функціонують як єдиний навчальний заклад з єдиними принципами організації навчально-виховного процесу.  На кафедрах академії, у Морському коледжі та Професійно-морському ліцеї працюють доктори наук, професори, кандидати наук, доценти та викладачі вищої категорії. Викладачі кафедр беруть участь у всеукраїнських, регіональних та міжвузівських науково-практичних та наукових конференціях, публікуються в спеціалізованих журналах та наукових збірниках ВАК, активно працюють над навчально-методичними розробками з дисциплін навчального плану. Незважаючи на молодий вік в якості вищого навчального закладу, в академії проводиться відповідна науково-дослідна робота.

Основними напрямами проведення наукових досліджень в академії є:

 • використання інформаційних технологій у судноводінні і при моделюванні складних систем на водному транспорті;
 • розробка віртуальних комп’ютерних суднових тренажерів;
 • математичне моделювання об’єктів водного транспорту;
 • розробка та дослідження сучасних суднових енергозберігаючих енергетичних комплексів з системи утилізації теплової енергії силових установок;
 • проведення дослідницьких робіт у галузі охорони морського середовища при експлуатації суден;
 • розробка технологій утилізації твердих відходів, випаровування вуглеводів на танкерах, очищення та знезараження стічних вод на суднах, та інші.

Академія має свій, зареєстрований у ВАК, науково-технічний журнал “Науковий вісник».

Одним з пріоритетних завдань академії є підготовка конкурентоспроможних морських фахівців на національному та світовому ринках праці. Курсанти академії та коледжу проходять практичну підготовку на суднах відомих у світі судноплавних компаній Німеччини, Греції, Нідерландів, Великобританії, США, Ліберії та інших. Крім того, щорічно академія запрошує для викладання спеціальних дисциплін кращих викладачів вищої кваліфікації з країн Європи.

У 2007 році між морським коледжем (на той час) і компанією «Marlow Navigation» було підписано угоду про співпрацю у спільній роботі з підготовки морських фахівців на базі Херсонського морського коледжу. Угода передбачає навчання, сертифікацію, подальше працевлаштування курсантів на суднах компанії та їх кар’єрне зростання.

З метою координації змісту теоретичного навчання в академії вимог практичних навичок курсантів безпосередньо на судні, компанією «Marlow Navigation» і навчальним закладом на базі сучасного судна «HR Констилейшн» в Америці створена спільна навчально-методична лабораторія Херсонської державної морської академії та компанії «Marlow Navigation». Тільки на обладнання 8 місць для практичної підготовки курсантів підприємством витрачено 240 тисяч доларів США.

З ініціативи компанії «Marlow Navigation» в навчальному закладі вперше в Україні розроблено і впроваджено в програму підготовки бакалаврів новий навчальний курс «Менеджмент морських ресурсів». Компанія «Marlow Navigation» приділяє велику увагу поліпшенню навчально-лабораторної бази академії:

У 2007 році подарований сучасний рятувальний катер «Бриг»;

 • в 2007-2008 рр. бібліотеці передано близько 200 сучасних підручників і посібників за спеціальностями, а також навчальні матеріали на електронних носіях;
 • в 2009 році на водно-тренажерній базі встановлено єдиний в Україні навчальний тренажер «Шлюпка вільного падіння» вартістю близько 500 тис. доларів.

17 лютого 2011 року був підписаний договір «Про співпрацю між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, компанією «Marlow Navigation», Херсонською обласною державною адміністрацією та Вищим навчальним закладом «Херсонський державний морський інститут» з питань поліпшення якості морської освіти в України». Згідно з ним в Херсонській державній морській академії:

 • створено 4 кабінети Wi-Fi і одну серверну;
 • відкрита сучасна друкарня для виробництва власної навчальної літератури та створено власне видавництво;
 • встановлений тренажер по роботі з важкими вантажами, тренажерний комплекс з відпрацювання навичок безпеки на воді, спеціалізована лабораторія для підготовки електромеханіків, тренажер по закріпленню контейнерів, навчальний тренажер «Навігаційний місток» та ін.

В академії велика увага приділяється впровадженню в навчальний процес новітніх технологій. Одним з напрямків цієї роботи є створення Херсонською державною морською академією та Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченка (Інститутом високих технологій) спільної лабораторії з розробки електронних підручників та навчальних посібників для курсантів, студентів та учнів академії.

В даний час навчально-матеріальна база академії відповідає міжнародним вимогам стандартів морської освіти і охоплює: 5 навчально-лабораторних корпусів, 2 навчально-виробничі майстерні, 2 спортивні та 2 актові зали, їдальню, 3 гуртожитки, 2 водно-тренувальні бази ( на р. Дніпро і в с. Лазурному на Чорному морі), бібліотеку з 3-ма залами і загальним фондом близько 200 тисяч примірників.

У січні 2011 року морський навчальний заклад отримав Сертифікат та Знак відповідності вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 в регістрі судноплавства України.

У 2012 році в академії відкрито аспірантуру і оголошено набір до аспірантури (з відривом і без відриву від виробництва) за спеціальностями:

 • 05.02.01 – Матеріалознавство;
 • 05.13.07 – Автоматизація процесів управління;
 • 05.26.01 – Охорона праці.

У 2012 році наша академія згідно з рейтингом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України посіла перше місце серед морських вищих навчальних закладів України.