Рейтинг успішності для призначення академічних стипендій

Рейтинг успішності курсантів денної форми навчання для призначення академічних стипендій за результатами конкурсного бала отриманого під час вступу до ХДМА 2022-2023 н.р.

Рейтинг успішності курсантів денної форми навчання для призначення академічних стипендій за результатами конкурсного бала отриманого під час вступу до ХДМА 2021-2022 н.р.

Накази ректора ХДМА про призначення академічних стипендій здобувачам вищої освіти:

Наказ від 30.03.2023 р номер 47-с “Про призначення академічних стипендій здобувачам вищої освіти факультету судноводіння за результатами зимового семестрового контролю”
Наказ від 30.03.2023 р номер 46-с “Про призначення академічних стипендій здобувачам вищої освіти факультету судноводіння за результатами зимового семестрового контролю”

Наказ від 20.02.2023 р номер 21-с “Про призначення академічних стипендій здобувачам вищої освіти факультету судноводіння за результатами зимового семестрового контролю”

Наказ від 20.02.2023 р номер 22-с “Про призначення академічних стипендій здобувачам вищої освіти факультету суднової енергетики за результатами зимового семестрового контролю”

Накази ректора ХДМА про подовження строку виплати академічних стипендій курсантам І, ІІ, Vм, ІІІсп курсів у зв’язку з перенесенням заліково-екзаменаційної сесії:

Наказ від 05.01.2021 р. № 01-с “Про внесення змін до наказу ректора академії від 11.03.2020 р. № 236-с”

Наказ від 05.01.2021 р. № 02-с “Про внесення змін до наказу ректора академії від 13.07.2020 р. № 361-с”

Наказ від 05.01.2021 р. № 03-с “Про внесення змін до наказу ректора академії від 16.09.2020 р. № 503-с”

Рейтинг успішності курсантів І сп курсу факультету судноводіння денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічних стипендій за результатами зимової сесії 2020-2021 н.р.

Рейтинг успішності курсантів ІІ сп курсу факультету судноводіння денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічних стипендій за результатами зимової сесії 2020-2021 н.р.

Рейтинг успішності курсантів ІІ сп курсу факультету суднової енергетики спеціалізації “Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики” денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічних стипендій за результатами зимової сесії 2020-2021 н.р.