Рейтинг успішності для призначення академічних стипендій

Рейтинг успішності курсантів денної форми навчання для призначення академічних стипендій за результатами конкурсного бала отриманого під час вступу до ХДМА

Накази ректора ХДМА про подовження строку виплати академічних стипендій курсантам І, ІІ, Vм, ІІІсп курсів у зв’язку з перенесенням заліково-екзаменаційної сесії:

Наказ від 05.01.2021 р. № 01-с “Про внесення змін до наказу ректора академії від 11.03.2020 р. № 236-с”

Наказ від 05.01.2021 р. № 02-с “Про внесення змін до наказу ректора академії від 13.07.2020 р. № 361-с”

Наказ від 05.01.2021 р. № 03-с “Про внесення змін до наказу ректора академії від 16.09.2020 р. № 503-с”

Рейтинг успішності курсантів І сп курсу факультету судноводіння денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічних стипендій за результатами зимової сесії 2020-2021 н.р.

Рейтинг успішності курсантів ІІ сп курсу факультету судноводіння денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічних стипендій за результатами зимової сесії 2020-2021 н.р.

Рейтинг успішності курсантів ІІ сп курсу факультету суднової енергетики спеціалізації “Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики” денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням, для призначення академічних стипендій за результатами зимової сесії 2020-2021 н.р.