Центр тренажерної підготовки, післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

При Херсонській державній морській академії відкритий Центр тренажерної підготовки, післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, при якому працюють курси підвищення кваліфікації для осіб командного плавскладу морських суден. Відповідно до «Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден», прийнятим постановою Кабінету Міністрів України № 38 від 15 січня 2005 року та його доповненням (редакції) № 373 від 05 березня 2007 року, навчання на курсах підвищення кваліфікації є обов’язковим при підтвердженні або присвоєнні відповідних звань.

Навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації здійснюється за навчальними планами і програмами, що розроблюються кафедрами, затверджуються Вченою радою академії та погоджуються з Морською Адміністрацією України. Основною їх метою є удосконалювання технічних знань, навичок і професіоналізму моряків згідно Резолюції 7, 8, 9, 10 Міжнародної Конвенції ПДНВ 78 з поправками 2010 року.

Підвищення кваліфікації проходять особи командного складу морських суден напряму підготовки судноводії, суднові механіки, суднові електромеханіки.

Підвищення кваліфікації за напрямом підготовки судноводії рівня управління проходять капітани далекого плавання і штурмани далекого плавання, рівня експлуатації – штурмани.

Розділи програм підготовки слухачів структуровані за такими функціями:

  • судноводіння;
  • обробка і розміщення вантажу;
  • управління операціями судна і піклування про людей на судні.

Підвищення кваліфікації за напрямом підготовки суднові механіки рівня управління проходять механіки першого і другого розрядів, для рівня експлуатації – механіки третього розряду.

Розділи програм підготовки слухачів структуровані за такими функціями:

  • суднові механічні установки;
  • електрообладнання, електронна апаратура і системи управління;
  • технічне обслуговування і ремонт;
  • управління операціями судна і піклування про людей на судні;

Підвищення кваліфікації напряму підготовки суднові електромеханіки проходять електромеханіки першого, другого і третього розрядів.

Розділи програми підготовки слухачів структуровані за такими функціями:

  • електрообладнання, електронна апаратура і системи управління;
  • технічне обслуговування і ремонт на рівні експлуатації;
  • управління експлуатацією судна і піклування про людей.

Процес навчання на курсах підвищення кваліфікації включає лекційні, практичні заняття, тренажерну підготовку, консультації з теоретичних і практичних розділів дисциплін, що вивчаються, а також перевірку компетентності на тренажерах і лабораторному обладнанні.

Заняття на курсах підвищення кваліфікації проводять висококваліфіковані викладачі, кандидати наук, доценти, капітани далекого плавання, механіки першого розряду, старші механіки.

Тривалість навчання на курсах підвищення кваліфікації становить 10 робочих днів.

По закінченню курсів, слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Прийом заяв з 0800 до 1700 години щоденно. 

•        Електронна пошта: kpk.ksma@gmail.com

•        м. Херсон, вул. Ушакова, 20