Практична підготовка

Основним структурним підрозділом ХДМА, що організовує практичну підготовку курсантів, є відділ організації практики, дипломування та працевлаштування, який в своїй діяльності підтримує тісні контакти із стейкхолдерами (вітчизняними та іноземними судноплавними/крюінговими компаніями), формує базу даних вакансій для проходження практики курсантами, розподіляє курсантів по базам практики у відповідності до їх успішності та кваліфікації.

Відділ організації практики, дипломування та працевлаштування виконує основні наступні функції :

 • організовує та координує роботу щодо співпраці ХДМА з судноплавними та крюїнговими компаніями в частині практичної підготовки та працевлаштування курсантів ХДМА;
 • сприяє забезпеченню курсантів місцями для проходження всіх видів практики та подальшого працевлаштування;
 • надає пропозиції керівництву ХДМА щодо  укладання договорів з судноплавними та крюїнговими компаніями щодо питань практичної підготовки та працевлаштування курсантів-випускників;
 • веде контроль за ходом практичної підготовки та аналізує результати практик;
 • веде контроль роботи кафедр з питань практичної підготовки курсантів;
 • сприяє оформленню документів курсантами-випускниками на отримання першого робочого диплому;

організовує зустрічі роботодавців з курсантами щодо питань можливості їх сприяння працевлаштування в судноплавних та крюінгових компаніях, морських агенціях, установах та організаціях щодо сприяння працевлаштуванню курсантів та випускників.

У Херсонській державній морській академії передбачено проходження курсантами плавальної навчальної та виробничої практики, яка є обов’язковим складовим елементом підготовки будь-якого спеціаліста. Під час проходження практики курсанти закріплюють здобуті знання і навички, отримуючи практичний досвід роботи в реальних умовах на суднах.

     ДО УВАГИ КУРСАНТІВ!!!

Інструкція щодо оформлення на плавальну практику

Шановні здобувачі вищої освіти!

Просимо прийняти до відома, що у разі відбуття на плавальну практику вам необхідно повідомити про це відділ організації практики, дипломування та працевлаштування та надати відповідні документи на електронну пошту відділу (practica@ksma.ks.ua) для офіційного оформлення наказу на практику.

До обов’язкових документів для оформлення на практику належить:

– лист-виклик на офіційному бланку крюінгової компанії, яка надала місце для проходження практики;

– рапорт на практику(бланк рапорту знаходиться на сайті ХДМА у розділі практична підготовка);

– пояснювальна курсанта (надається тільки у тому випадку, коли дати посадки на судно вже пройшла і документи на практику ви надали після відповідної дати).

*Для тих курсантів, яким необхідно надати довідку для воєнкомату щодо перетину кордону необхідно зазначити це у листі.

Також хочемо зауважити, що ваші документи не будуть прийняті до розгляду у разі:

 1. Надання неповного пакету документів (із зазначеного вище списку);
 2. У разі надання листа-виклику на плавальну практику без актуальних або неповних реквізитів компанії;
 3. У разі наявності боргу  по оплаті за навчання (в даному випадку вам необхідно буде сплатити борг за навчання  та прикріпити до листа окрім зазначених вище документів додатково квитанцію про оплату);

Вимоги до відправки та сканування документів на плавальну практику

 1. Документи на плавальну практику приймаються тільки у форматі: JPEG, PDF.
 2. Назви файлів документів, що надсилаються, необхідно вказувати наступним чином:
 3. Лист-виклик зберігати під назвою: ПІБ_група_виклик
 4. Рапорт на практику зберігати під назвою: ПІБ_група_рапорт

– Пояснювальну зберігати під назвою: ПІБ_група_ пояснювальна.

 • У темі листа обов’язково зазначається ПІБ курсанта, номер групи, тема звернення.

Наприклад:

Шевченко Володимир Петрович_221сп група_оформлення на практику

 • У тексті продублювати особисті данні (ПІБ, група), зазначити причину звернення та необхідність надання додаткових документів (довідок для воєнкомату, довідок для компанії тощо).
 • Завантажити документи на плавальну практику (виклик, рапорт на практику, пояснювальну тощо) та надіслати на пошту відділу практики practica@ksma.ks.ua

Шановні курсанти Херсонської державної морської академії та Морського коледжу ХДМА!

 До відділу практики постійно надходять від різних судноплавних та крюінгових компаній кадетські вакансії, з яких більшість, як правило, є терміновими. Курсанти, які не оформлені на плавальну практику та шукають місце для проходження практики, можуть заповнити анкету (APPLICATION FORM за ЗРАЗКОМ) та надіслати її на електронну пошту зазначену нижче:

  Курсантам Херсонської державної морської академії – до відділу організації практики, дипломування та працевлаштування

practica@ksma.ks.ua  

  Курсантам Морського коледжу ХДМА – до підрозділу сприяння працевлаштуванню

plavpraktika@ukr.net 

  У разі появи заявок від судноплавних та крюінгових компаній ваші анкети будуть розглянуті і відібрані для співбесіди за вимогами судноплавних компаній. Це підвищить ваші шанси для успішного пошуку місця проходження практики та відбуття у рейс.