Співробітники відділу

Співробітники відділу организації практики, дипломування та працевлаштування


Соловей Олександр Степанович

Начальник відділу організації практики, дипломування та працевлаштування ХДМА, кандидат технічних наук

2001 році закінчив Херсонський державний університет та отримав диплом за спеціальністю «ПМСО. Фізика та основи інформатики». У 2004 році закінчив Херсонський Морський коледж за спеціальністю «Судноводіння». З 2001 працював у Херсонському морському коледжі на посадах викладача, заступника завідувача судноводійного відділення, завідувач судноводійного відділення. З березня 2008 року начальник відділу практики, дипломування та працевлаштування ХДМА. Пройшов підготовку:

– Heavy Lift Course at Manila Marlow Navigation Training Centre (липень 2011)

– Certificate of attendance DNV Workshop on Training or Trainers & Assessors, Det Norske Veritas (липень 2011)

– MRM Workshop Leader Training at Odessa Marlow Navigation training centre (лютий 2011)

– Free Fall Lifeboat & Fast Rescue Boat Coxswain Train the Trainer Course at Falck Nutec (вересень 2009)

За час праці у ХДМА має значні досягнення у професійній діяльності. У 2009 році нагороджений грамотою від Міністерства транспорту та зв’язку.

У 2021 р. отримав вчену ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування.

Начальник відділу організації практики, дипломування та працевлаштування ХДМА виконує наступні обов’язки:

 • Контролює направлення курсантів на плавальну практику.
 • Організовує роботу з пошуку і розширення кола судноплавних компаній, морських агенцій та інших судновласників згодних приймати курсантів академії на плавальну практику.
 • Приймає участь у співробітництві з іноземними судноплавними та крюінговими компаніями у сфері оргазації практичної підготовки курсантів.
 • Організовує та контролює процес працевлаштування випускників навчального зкладу
 • Контролює процес розробки методичної документації з проведення практики.

Шапар Любов Анатоліївна

Фахівець першої категорії організації практики, дипломування та працевлаштування.

З 2008 року працювала на посаді секретаря організації практики, дипломування та працевлаштування ХДМА, в 2012 році була переведена на посаду фахівця першої категорії. У 2008 році закінчила Херсонський державний університет і отримала диплом магістра за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію викладача біології, вчителя хімії, валеології та основи екології. У 2018 році закінчила Морський коледж Херсонської державної морської академії і отримала диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» та здобула кваліфікацію Механік (судновий).

Фахівець першої категорії організації практики, дипломування та працевлаштування ХДМА виконує наступні обов’язки:

 • Займається питаннями організації та контроля працевлаштування випускників академії.
 • Проводить роботу з пошуку та розширення переліку судноплавних компаній, морських агентств та судновласників, які згодні приймати курсантів академії на плавальну практику з подальшим працевлаштуванням.
 • Здійснює контроль ведення документації щодо договорів про співробітництво між ХДМА та судноплавними компаніями, морськими агентствами, закладами, організаціями та портами.
 • Проводить роботу з підготовки та перевірки документів випускників на отримання першого робочого диплому і отримання звання особи командного складу морських суден.
 • Контролює процес отримання робочих документів матроса 2 класа / моториста 2 класа.

Проводить інструктажі серед курсантів стосовно послідовності оформлення документів на плавальну практику.

Шпілєвая Тетяна Михайлівна

Провідний фахівець відділу організації практики, дипломування та працевлаштування ХДМА

Працює в академії з грудня 2016 року. Закінчила в 2002 році Херсонський економіко-правовий інститут та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Виконує такі обов’язки:

• Здійснює контроль документообігу при оформленні курсантів на плавальну практику.

• Готує довідковий матеріал для начальника відділу організації практики, дипломування та працевлаштування курсантів ХДМА.

• Займається оформленням і погодженням наказів на плавальну практику.

• Здійснює збір у курсантів документів з виконання плавального стажу на суднах протягом усього їхнього навчання і подальше їх зберігання.

• Сприяє підготовці всіх необхідних документів та інформації для співбесід курсантів з представниками компаній, комісій тощо.

• Забезпечує своєчасну обробку вхідної та вихідної кореспонденції, що стосується наказів, викликів з компаній про направлення на плавальну практику.• Здійснює контроль документообігу по спрямованим курсантам на плавальну практику.

• Здійснює інструктаж курсантів стосовно послідовності та правельності оформлення документів на плавальну практику.

Зубова Анастасія Андріївна

Фахівець відділу організації практики, дипломування та працевлаштування.

У 2021 році закінчила Херсонський державний  університет та отримала диплом магістра з відзнакою, здобувши освіту за спеціальністю «Філологія (Українська мова та література)».

З жовтня 2019 по вересень 2020 року працювала на посаді секретаря в деканаті факультету української філології та журналістики Херсонського державного університету.

Фахівець відділу організації практики, дипломування та працевлаштування ХДМА виконує наступні обов’язки:

 • Організація проведення відборів у судноплавні та крюінгові компанії: проведення індивідуальних інтерв’ю з курсантами, перевірка аплікаційних форм, підготовка пропозиції щодо кандидатур курсантів.
 • Організація проведення зборів щодо питань співпраці з компанією Марлоу Навігейшн.
 • Організація навчання курсантів ХДМА на курсах матроса-моториста 2 класу, контроль отримання курсантами робочого диплома.
 • Листування щодо проходження практики курсантів з іноземними компаніями.
 • Переклад документів на англійську мову.

Ведення бази даних по курсантам, які проходили практику у компаніях-партнерах ХДМА.