Інформація яка підлягає обов’язковому оприлюдненню

ІНФОРМАЦІЯ

про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті

інформації та документів, передбачених Законами України

«Про освіту» та «Про вищу освіту»

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ

Статут закладу освіти

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що виконуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідно освітньою програмою

Ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійним умовами)

Напрям наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Щорічний звіт про діяльність керівника закладу освіти

Правила прийому до закладу

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання оплати

Правила поведінки здобувача освіти  в закладі освіти

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання до розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Бюджет закладу освіти

Кошторис закладу освіти на поточний рік та всі зміни до нього

Звіт про використання та надходження коштів

Інформація про проведення тендерних процедур

Штатний розпис на поточний рік