Доступ до публічної інформації

Керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», Херсонська державна морська академія надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

Запитувач інформації має право звернутися до Херсонської державної морської академії (далі – ХДМА) із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Запитувачі інформації можуть подати запит на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, а також звернутися до ХДМА із запитом на інформацію під час особистого прийому посадовими особами ХДМА.

Письмовий запит подається в довільній формі та має містити:

  • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Публічна інформація на запит надається безкоштовно. Проте, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Контактні дані для направлення інформаційного запиту: 

Адреса для письмових запитів: пр-т Ушакова, 20, м. Херсон. 

Телефон/факс: (0552) 49-59-02

Електронна пошта: ksma@ksma.ks.ua