Наукове товариство ХДМА

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених Херсонської державної морської академії створено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», стаття 41 та за клопотанням органів студентського самоврядування ХДМА (протокол №5 спільного засідання органів студентського самоврядування ХДМА та її структурних підрозділів від 01.11.2020 р.).

Метою діяльності Наукового товариства ХДМА є створення сприятливих умов для науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДМА, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

Інформування наукової спільноти щодо можливостей, грантів, конкурсів, запланованих заходів, здійснюється на сторінці НТ у Facebook.

Голова Наукового товариства

Якущенко Сергій Вікторович

PhD, доцент кафедри судноводіння

Тел. +38(050) 764-91-58,

e-mail: yakushchenko.sv@gmail.com


Заступник голови Наукового товариства

Сорока Микита Сергійович

курсант 141 групи, факультет судноводіння


Секретар Наукового товариства

Соценко Віталій Віталійович

PhD, старший викладач кафедри транспортних технологій та механічної інженерії


Склад ради Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів та молодих учених на 2023-2024 н.р.:

Макарчук Дмитро Володимирович, к.т.н., завідувач кафедри судноводіння

Сапронов Олександр Олександрович, д.т.н, професор кафедри транспортних технологій та механічної інженерії.

Токовило Тетяна Сергіївна, асистент кафедри природничо-наукової підготовки.

Бондарчук Андрій Костянтинович, аспірант кафедри управління судном (174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка).

Бондарчук Олександр Костянтинович, аспірант кафедри управління судном (174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка).

Кочетов Геннадій Андрійович, аспірант кафедри експлуатації cуднових енергетичних установок (271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами).

Володін Роман Юрійович, курсант 231 групи, факультет суднової енергетики.

Нестеренко Артем Анатолійович, курсант 232 групи, факультет суднової енергетики.

Прокоф’єв Гліб Андрійович, курсант 241 групи, факультет суднової енергетики.

Юдченко Олександр Олександрович, курсант 121 групи, факультет судноводіння