Наукове товариство ХДМА

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених Херсонської державної морської академії створено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», стаття 41 та за клопотанням органів студентського самоврядування ХДМА (протокол №5 спільного засідання органів студентського самоврядування ХДМА та її структурних підрозділів від 01.11.2020 р.).

Положення про наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів та молодих вчених Херсонської державної морської академії

Метою діяльності Наукового товариства ХДМА є створення сприятливих умов для науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДМА, об’єднання їхніх зусиль для вирішення актуальних проблем сучасної науки.

План роботи

Голова товариства: PhD, старший викладач кафедри природничо-наукової підготовки Якущенко Сергій Вікторович, тел. (050) 764-91-58, email: yakushchenko.sv@gmail.com

Заступник голови товариства: курсант 131 групи, факультету судноводіння Вільданов Віталій Євгенійович

Секретар товариства: аспірант кафедри транспортних технологій та механічної інженерії, асистент кафедри транспортних технологій та механічної інженерії Соценко Віталій Віталійович

Склад ради Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих учених у 2020-2021 н.р.:

Сапронов Олександр Олександрович, д.т.н, професор кафедри транспортних технологій та механічної інженерії.

Панченко Ірина Миколаївна, к.ю.н., доцент кафедри економіки та морського права.

Місєвич Світлана Володимирівна, аспірантка Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки.

Богдан Юрій Олександрович, к.т.н., доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок.

Токовило Тетяна Сергіївна, асистент кафедри природничо-наукової підготовки.

Василевський Нікіта Олександрович, курсант 121 групи, факультет судноводіння.

Кочетов Геннадій Андрійович, курсант 251 м групи, факультет суднової енергетики.

Пугачов Андрій Ігорович, курсант 231 групи, факультет суднової енергетики.

Прокоф’єв Гліб Андрійович, курсант 211 групи, факультет суднової енергетики.