Підвищення кваліфікації за кордоном

Стажування за кордоном

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  № 800 від 21.08.2019 р. “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних  працівників” (із змінами, внесеними Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019 р.) кожен викладач зобов’язаний не рідше одного разу на п’ять років проходити підвищення своєї кваліфікації, зокрема, у формі стажування. Загальний обсяг стажування має становити не менше 6 кредитів ЄКТС (180 год.).

Реєстр закордонних стажувань науково-педагогічних працівників з 2017 р. по 2023 р.