Факультет суднової енергетики

Факультет суднової енергетики (ФСЕ) включає п’ять кафедр, дві з яких – випускні.

На факультеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за денною та заочною формами навчання у відповідності до освітньо-професійних програм підготовки першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за двома спеціалізаціями спеціальності 271 «Морський та внутрішній водний транспорт» у відповідності до вимог, які обумовлені міжнародними стандартами освіти в сфері підготовки фахівців морської галузі, а саме враховує вимоги модельних курсів Міжнародної морської організації (International Maritime Organization – IMO) та Міжнародної асоціації морських університетів (International Association of Maritime Universities – IAMU).

спеціалізація 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами» («Експлуатація суднових енергетичних установок»)

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціалізацією 271.02 «Управління судновими технічними системами і комплексами» («Експлуатація суднових енергетичних установок») відповідає IMO Model Courses 7.02 – Chief Engineer Officer and Second Engineer Officer та 7.04 – Officer in Charge of an Engineering Watch і передбачає:

  • виконання вимог стандартів компетентності, визначених Правилами ІІІ/1, ІІІ/2 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками;
  • виконання вимог щодо практичної підготовки, визначених Правилом ІІІ/1 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками;
  • отримання здобувачем вищої освіти протягом необхідного стажу плавання систематичної практичної підготовки та досвіду стосовно виконання завдань, обов’язків та відповідальності вахтового механіка (інженера) з урахуванням керівництва, наведеного у розділі В–ІІІ/1 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти.

спеціалізація 271.03 «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціалізацією 271.03 «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» відповідає IMO Model Courses 7.08 – Electro-Technical Officer і передбачає:

  • виконання вимог щодо стандартів компетентності та практичної підготовки, встановлених правилом ІІІ/6 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками;
  • отримання здобувачем вищої освіти протягом необхідного стажу плавання систематичної практичної підготовки та досвіду стосовно виконання завдань, обов’язків та відповідальності електротехнічного офіцера з урахуванням керівництва, наведеного у розділі В–ІІІ/1 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти.

Освітньо-професійні програми:

Управління судновими технічними системами і комплексами (бакалавр)

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики (бакалавр)

Експлуатація суднових енергетичних установок (магістр)

Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики (магістр)

До складу факультету входять кафедри:

англійської мови в судновій енергетиці

експлуатації суднових енергетичних установок

експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматики

природничо-наукової підготовки

транспортних технологій та механічної інженерії