Кафедра транспортних технологій та механічної інженерії

Кафедру транспортних технологій та механічної інженерії створено згідно з наказом ректора ХДМА «Про реорганізацію кафедр Херсонської державної морської академії у 2020 навчальному році» (№ 170 від 28.08.2020 р.).

За кафедрою транспортних технологій закріплені наступні дисципліни:

Ступінь вищої освіти «Бакалавр»:

 • Гідромеханіка та судновий гідропривід (к.т.н, доц. Браїло М.В.);
 • Екологія та охорона навколишнього середовища (д.т.н, проф. Настасенко В.О., асист. Пустова С.М., асист. Юренін К.Ю.);
 • Основи термодинаміки, теплопередачі, гідромеханіки (к.т.н, доц. Сапронов О.О.);
 • Практика навчальна (д.т.н, проф. Шарко О.В.);
 • Технічна термодинаміка та теплопередача (д.т.н, проф. Шарко О.В.);
 • Приводи суднових машин та механізмів (д.т.н, проф. Проценко В.О.);
 • Суднові вантажні та палубні механізми (д.т.н, проф. Проценко В.О.);
 • Суднове вантажне обладнання (д.т.н, проф. Проценко В.О.);
 • Теорія та будова судна та основи суднової енергетики (д.т.н, проф. Проценко В.О.);
 • Суднові енергетичні установки та електрообладнання суден (к.т.н, доц. Акімов О.В.);
 • Технологія матеріалів (д.т.н., проф. Букетов А.В., к.т.н., доц. Сапронов О.О., д.т.н., проф. Шарко О.В., к.т.н., доц. Браїло М.В., асист. Сметанкін С.О., асист. Соценко В.В.)

Ступінь вищої освіти «Магістр»

 • Інформаційні системи технічного забезпечення суден (д.т.н., проф. Букетов А.В.);
 • Сучасні методи експериментальних досліджень та обробки даних (д.т.н., проф. Букетов А.В.);
 • Технічний менеджмент судноплавних компаній (к.т.н, доц. Акімов О.В., ст. викл. Палагній В.І.);
 • Управління судновими енергетичними установками (к.т.н, доц. Акімов О.В., ст. викл. Палагній В.І.);
 • Управління технічною експлуатацією флоту (к.т.н, доц. Акімов О.В., ст. викл. Палагній В.І.).

Ступінь вищої освіти «Доктор філософії»

Спеціальність 132 – матеріалознавство

 • Матеріалознавство (д.т.н., проф. Сапронов О.О.);
 • Нові матеріали в техніці (д.т.н., проф. Клевцов К.М.);
 • Технологія матеріалів (д.т.н., проф. Букетов А.В.);
 • Нанокомпозитні матеріали (д.т.н., проф. Клевцов К.М.);
 • Методи моделювання властивостей матеріалів (к.т.н., доц. Браїло М.В.);
 • Інформаційні системи в науковій діяльності (д.т.н., проф. Букетов А.В.);
 • Технологічні матеріали для вузлів тертя (к.т.н., доц. Браїло М.В.);
 • Модифіковані енергетичними полями полімерні композити (д.т.н., проф. Сапронов О.О.);
 • Методи дослідження теплофізичних властивостей і структури матеріалів (к.т.н., доц. Браїло М.В.);
 • Захисні покриття конструкційних матеріалів (д.т.н., проф. Сапронов О.О.).

Спеціальність 275 – транспортні технології

 • Нові матеріали для ремонту транспортних засобів (д.т.н., проф. Клевцов К.М.);
 • Сучасні технології ремонту засобів транспорту (д.т.н., проф. Шарко О.В.);
 • Методи діагностики та контролю надійності засобів транспорту (д.т.н., проф. Букетов А.В.);
 • Відновлення технічного стану деталей транспортних засобів (д.т.н., проф. Шарко О.В.);
 • Розробка методів підвищення ефективності експлуатації засобів транспорту (д.т.н., проф. Сапронов О.О.);
 • Інформаційні системи в науковій діяльності (д.т.н., проф. Букетов А.В.);
 • Сучасні методи прогнозування характеристик матеріалів для ремонту (д.т.н., проф. Клевцов К.М.);
 • Корозія, методи підвищення працездатності деталей транспорту (д.т.н., проф. Сапронов О.О.);
 • Методи дослідження фізико-механічних властивостей і структури матеріалів (д.т.н., проф. Сапронов О.О.);
 • Полімерні покриття конструкційних матеріалів (к.т.н., доц. Браїло М.В.).