Інформація про аспірантуру та докторантуру

В аспірантурі та докторантурі Херсонської державної морської академії успішно ведеться підготовка докторів філософії та докторів наук.

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі ХДМА. Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі ХДМА становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії в академії становить 60 кредитів ЄКТС.

Доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях.

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі ХДМА становить два роки.

Завітайте до нас!