Кафедра експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики

Кафедру «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» було створено у 2011 році на базі кафедри «Суднові електричні системи та автоматика суден», заснованої у 2004 року в Херсонському морському інституті. Кафедра входить до структури Академії та є випусковою кафедрою.

Колектив кафедри «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» (ЕСЕЗА), яку очолює доктор технічних наук, професор Сергій РОЖКОВ, забезбечує високу якість та рівень підготовки фахівців електромехаників з галузі знань 27 Транспорт. Надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти відбувається за трьома освітніми рівнями, а саме:

  • першого (бакалаврського) рівня зі спецалізації 271.03 «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»
  • другого (магістерського) рівня зі спецалізації 271.03 «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»
  • третього освітнього рівня (докторів філософії, Ph.D.) галузі знань 15 – Автоматизація та приладобудування зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології».

Збільшення тоннажності світового флоту, застосування новітнього електрообладнання і технологій, комплексна автоматизація суден, підвищення безпеки мореплавства призводить до підвищення вимог до знань, умінь і навичок суднових офіцерів-електротехніків у сфері експлуатації, технічного обслуговування і ремонту суднового електрообладнання, суднових систем автоматичного керування.

Саме тому, мета діяльності та функціонування кафедри яка має більш ніж п’ятнадцятирічний досвід роботи, полягає у задоволенні потреби морського і річкового флоту України та світу у висококваліфікованих суднових електромеханіках, підготовлених згідно із вимогами розділу А-ІІІ/6 Міжнародної конвенції ПДНВ-78/95/10 та відповідними Резолюціями ІМО, а також з урахуванням рекомендацій спеціального модельного курсу Model Course 7.08 Electro-Technical Officer-2014.

Кафедра має тісні наукові контакти та співробітництво з вищими навчальними закладами і науковими установами України та країн ближнього зарубіжжя, а саме:  Науково-дослідний інститут прикладної електроніки НТУУ «КПІ»; Аерокосмічний інститут НАУ; Інститут електродинаміки; Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики, м. Київ; Науково-виробнича фірма «Специальные Научные Разработки», м. Харків; Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка Національної Академії наук України, м. Львів; Судноплавна компанія «VESTRA ltd», м. Херсон; судноплавна компанія ТОВ «Транспортний судноплавний менеджмент», м. Херсон; Одеська національна морська академія; Одеський національний політехнічний університет; Херсонський національний технічний університет, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв.

Контактна інформація:

Україна, 73003, м.Херсон, проспект Ушакова, 14, корпус ІІ, аудиторія 314.

ecezakaf@gmail.com