Підготовка наукових кадрів

Робота з підготовки наукових кадрів кафедри ЕСЕЗА ґрунтується на високому професіоналізмі і ведеться, починаючи з навчання здобувачів вищої освіти:

 • За освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня зі спеціалізації 271.03 «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»:
 • За освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології»:

За темами ініціативних науково-дослідних робіт викладачів кафедри ЕСЕЗА створюються ініціативні групи здобувачів вищої освіти, які мають змогу займатися найбільш сучасними, продуктивними, актуальними дослідженнями. Науковим складом кафедри пропонуються такі основні наукові тематики досліджень:

 • Дослідження енергозберігаючих суднових електроенергетичних систем і комбінованих електромеханічних пропульсивних комплексів ( проф. Іщенко І.М., проф. Рожков С.О., ст.викл. Вороненко С.В., доц. Тимофеєв К.В.);
 • Контроль і діагностика міцності судна при вантажних та баластних операціях ( доц. Завальнюк О.П., доц. Дощенко Г.Г.);
 • Розробка принципів побудови і дослідження суднових енергозберігаючих електроенергетичних комплексів (проф. Іщенко І.М., Борисова В.А.);
 • Створення суднових систем безперервного живлення змінного струму з транзисторними перетворювачами (проф. Іщенко І.М., доц. Наговський Д.А., Субботін О.В.);
 • Оптимізація параметрів напівпровідникових приладів на основі оптимізації технології їх виготовлення (доц. Колебанов О.К., доц. Сєліверстова С.Р.);
 • Підвищення ефективності процесів керування перетворенням електричної енергії в автономних електричних системах з урахуванням компетентністного та комунікативного підходів  (Професорсько-викладацький склад кафедри).

Результатом цих досліджень є численні доповіді на студентських, всеукраїнських, міжнародних конференціях, написання статей, участь у конкурсах, семінарах, конференціях різного рівня (див. розділ Наукова робота).

Маючи достатньо високий якісний професорсько-викладацький склад науково-педагогічних і наукових кадрів кафедри ЕСЕЗА, до подальшої наукової роботи активно залучаються випускники магістратури ХДМА.

На теперішній час  на кафедрі «Експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики» навчаються аспіранти:

 • Білошкурський Олексій Анатолійович, (науковий керівник д.т.н., професор Рожков С.О.) за спеціальністю 151- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, тема дисертації «Автоматизація процесів керування судновим пропульсивним комплексом з вентильно-індукторним гребним двигуном»;
 • Старов Микола Володимирович, (науковий керівник д.т.н., професор Рожков С.О.) за спеціальністю 151- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, тема дисертації «Автоматизована система керування погрузкою зрідженим нафтовими газами судна рефрежераторного типу»;
 • Жук Ірина Юріївна, (науковий керівник д.т.н., професор Рожков С.О.) за спеціальністю 151- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, тема дисертації «Моделі та методи керування сортувальним роботом»4
 • Бутаков Ігор Борисович, (науковий керівник к.т.н., доцент Тимофеєв К.В.) за спеціальністю 151- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, тема дисертації «Підвищення ефективності електричних пропульсивних систем плавучих об’єктів;
 • Козловський Максим Іванович, (науковий керівник к.т.н., доцент Іщенко І.М.) за спеціальністю 151- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, тема дисертації «Методи, моделі та інформаційне забезпечення автоматизованих систем керування перетворювачами частоти пропульсивних комплексів;
 • Хлопенко Іван Миколайович, (науковий керівник д.т.н., професор Рожков С.О.) за спеціальністю 151- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, тема дисертації «Робастна стабілізація напруги суднових синхронних генераторів при випадкових варіаціях невизначених параметрів у заданих межах»;

Кондрашов Костянтин Вікторович, (науковий керівник д.т.н., професор Рожков С.О.) за спеціальністю 151- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, тема дисертації «Підвищення ефективності експлуатації аварійно-попереджувальної системи судна».

Аналіз процесу досліджень та їхні результати постійно обговорюються на наукових семінарах кафедри ЕСЕЗА та спільних засіданнях кафедр.

 • Каштальян П.В.: тема дисертаційного дослідження за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування «Математичне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем керування тренажером підготовки судноводія». Науковий семінар відбувся 29 листопада 2019 р. в дистанційному режимі сумісно з кафедрою «Автоматизації виробничих процесів» Кіровоградського національного технічного університету. Семінар провів д.т.н., професор Осадчий С.І., завідуючий кафедрою автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету (м. Кропивницький).
 • Соловей О.С.: тема дисертаційного дослідження за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування «Автоматизація процесів управління судновими вантажними операціями з важкими вантажами негабаритів». Науковий семінар відбувся 18 листопада 2019 р. в Херсонській державній морській академії з участю кафедр «Транспортних технологій» та «Експлуатації суднових енергетичних установок».
 • Вороненко С.В.: тема дисертаційного дослідження за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування «Автоматизація процесів керування судновими комплексними електроенергетичними турбокомпресорними установками». Науковий семінар відбувся 15 січня 2020 р. в Херсонській державній морській академії із участю кафедр «Транспортних технологій», «Експлуатації суднових енергетичних установок» та «Експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики».
 • Даник В.В.: тема дисертаційного дослідження за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування «Підвищення ефективності процесів керування судновими комбінованими пропульсивними комплексами». Науковий семінар відбувся 16 січня 2020 р. в Херсонській державній морській академії із участю кафедр «Транспортних технологій», «Експлуатації суднових енергетичних установок» та «Експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики».
 • Соловей О.С.: тема дисертаційного дослідження за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування «Автоматизація процесів управління судновими вантажними операціями з важкими вантажами негабаритів». Науковий семінар відбувся 10 березня 2020 р. в Херсонській державній морській академії на кафедрі «Експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики».
 • 20.11.2020 р. Міжкафедральний науковий семінар з розгляду дисертаційної роботи Паламарчука І.В. «Моделі та методи створення систем підтримки прийняття рішень судноводія»;
 • Колосов І.В.: тема дисертаційного дослідження за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування «методи створенні автоматизованих систем керування процесом підготовки морських  фахівців на основі компетентнісного підходу». Науковий семінар відбувся 10 лютого 2021 р. в Херсонській державній морській академії на кафедрі «Експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики».

Результатом спільної роботи команди науковців став захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

 • Сіманенков А.Л. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – Автоматизація процесів керування з теми «Автоматизована система керування комплексом підготовки палива суднової дизельної енергетичної установки» (науковий керівник д.т.н., професор Рожков С.О.). ( 2018 р.)
 • Вороненко С.В. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – Автоматизація процесів керування з теми «Автоматизація процесів керування судновими комплексними електроенергетичними турбокомпресорними установками» (науковий керівник к.т.н., професор Іщенко І.М.) (2020 р.)