Освітньо-професійні програми та нормативні документи

СМЯ 04-64-2020 Положення про факультет суднової енергетики

Бакалавр:
Магістр:

Освітньо-професійна програма “Управління судновими технічними системами і комплексами” (Бакалавр) 2023 р.

Освітньо-професійна програма “Експлуатація суднових енергетичних установок” (Магістр) 2023 р.

Освітньо-професійна програма “Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики” (Бакалавр) 2023 р.

Освітньо-професійна програма “Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики” (Магістр) 2023 р.