Лабораторія “Полімерні композитні матеріали у суднобудуванні”

Лабораторія «Полімерні композитні матеріали у суднобудуванні» створена при кафедрі транспортних технологій та механічної інженерії, керівник лабораторії – керівник доктор технічних наук, професор А.В. Букетов.

Мета створення та роботи лабораторії:

  • встановити основні закономірності впливу енергетичних полів і природи наповнювачів на механізм структуроутворення полімерних композитів і видати рекомендації щодо створення на їх основі функціональних покриттів для захисту технологічного обладнання від корозії та зносу;
  • пошук і перевірка робочих гіпотез про зв’язки основних фізико-механічних і теплофізичних властивостей композитів і розробка програмного забезпечення для їх перевірки чисельними експериментами.

Основними задачами діяльності лабораторії є:

  • збір і аналіз інформації про досягнення вітчизняного й світового матеріалознавства в області композитних матеріалів і сфери їх застосування;
  • розробити методологічні підходи до дослідження впливу енергетичних полів (магнітного, ультразвукового, ультрафіолетового випромінювання) на властивості полімерних композитів;
  • встановити механізми межфазової взаємодії дисперсних і волокнистих наповнювачів з полімерною сполучною на нано-, мікро-і макрорівнях;
  • дослідити вплив природи наповнювача на характеристики структури зовнішніх поверхневих шарів на межі розділу фаз «полімер-наповнювач» (щільність, ступінь сшіваемості, геометричні розміри);
  • пошук нових сировинних джерел, у тому числі місцевих, для створення ефективних наповнювачів для формування новітніх поколінь композитних матеріалів і зразків нової техніки;
  • удосконалення й розробка нових приладів для дослідження фізико-механічних властивостей композитів.