Діяльність лабораторії

Одним з проектів, над яким працює лабораторія сьогодні, є розробка модифікованих енергетичними полями епоксидних композитних матеріалів для покриттів в суднобудуванні.

На основі проведених досліджень та отриманих результатів створено нові композитні матеріали та покриття на їх основі з прогнозованими експлуатаційними характеристиками для захисту технологічного обладнання від корозії та зносу.

Розроблено нові матеріали, методи і способи підвищення корозійної стійкості та зносостійкості захисних покриттів, що мають пріоритетний характер, і захищені патентами України. Багатошарові покриття на основі епоксикомпозитних матеріалів забезпечують високі показники працездатності і придатні для захисту поверхонь конструктивних елементів механізмів від впливу агресивних середовищ і гідроабразіва.

На даний момент лабораторія забезпечена сучасним технологічним обладнанням для дослідження структури (ЄПР-і ІЧ-спектроскопія), фізико-механічних (розривна машина, прилад товарів, прилад Сокслетта, ротаційний віскозиметр), теплофізичних (теплостійкість, ДТА, ДТГ, ТКЛР, діелектричні характеристики) властивостей і зносостійкості (машина тертя) полімерних композитних матеріалів.

Робота за ЕПР-спектрометром

Розривна машина УМ-5

ІЧ-спектрометр IRAffinity-1 (Японія)

Віскозиметр BRUKFIELD (Німеччина)