Кафедра управління судном

Головна мета кафедри:

Якісне навчання курсантів, підготовка бакалаврів та магістрів відповідно до державних освітніх стандартів і запитів Міжнародної морської організації, прийнятим Кодексом підготовки та дипломування моряків та несенню вахти.

Основними завданнями кафедри є:

 1. Надати курсантам вміння маневрувати та управляти судном в будь-яких умовах.
 2. Надати курсантам знання основних принципів несення ходової навігаційної вахти та управління особовим складом на містку.
 3. Надати курсантам глибоке знання змісту, застосування та цілей Міжнародних правил запобігання зіткнення суден в морі 1972 року, з поправками.
 4. Надати курсантам вмінь та навичок використання радіолокатора та ЗАРП для забезпечення безпеки плавання.
 5. Надати курсантам розуміння основних принципів устрою судна, теорії та чинників, які впливають на посадку та остійність, а також заходів. Необхідних для забезпечення посадки та остійності судна.
 6. Надати курсантам знання методів, заходів та обладнання з боротьби із забрудненням морського середовища з суден, а також заходів застереження, які необхідно вживати для запобігання забрудненню морського середовища та виконання  обов’язків згідно з відповідними вимогами Міжнародної конвенції із запобігання забрудненню з суден, з поправками.

Основними функціями кафедри є:

 1. Організація навчального процесу по дисциплінам кафедри, що складається з теоретичної, практичної та лабораторної частин згідно з вимогами національних  стандартів освіти та запитів Міжнародної морської організації.
 2. Організація навчання по дисциплінам кафедри та використання під час навчального процесу сучасних навчальних матеріалів державною та англійською мовами.
 3. Організація навчального процесу по дисциплінам кафедри з використанням сучасних технічних засобів навчання, в першу чергу тренажерів, які має академія.
 4. Організація та вдосконалення процесу оцінювання знань курсантів на постійній основі, включаючи поточне оцінювання, семестрове оцінювання та оцінювання по результатам завершення циклу навчання певних дисциплін і завершальне оцінювання на державній атестації випускників академії.
 5. Організація підвищення рівня знань та вмінь викладачів кафедри.
 6. Організація залучення викладачів кафедри до проведення наукової та навчально-методичної діяльності.
 7. Тісна співпраця з суміжними кафедрами в плані підвищення ефективності навчального процесу, обміну досвідом в запровадженні сучасних методів навчання.

Програма розвитку кафедри:

 1. Забезпечення кафедри сучасними навчальними фаховими матеріалами державною мовою.
 2. Організація навчання на кафедрі з урахуванням вимог сучасності стосовно методів навчання, включаючи дистанційне навчання, інтерактивну форму навчання, використання сучасних технічних засобів навчання, в тому числі і віртуальних хмарних тренажерів.
 3. Організація оцінювання знань курсантів з урахуванням сучасних методів, включаючи комп’ютерне тестування під час інтерактивної форми навчання, комп’ютерне тестування по результатам навчання за період семестру, року, усних іспитів по завершенню всього циклу навчання, включаючи онлайн опитування курсантів, які знаходяться поза межами країни. Фінальною стадією оцінювання має стати організація державної атестації, що складається з теоретичної та практичної частин із застосуванням таких сучасних технічних засобі як тренажери-симулятори.

Розташування кафедри:

м. Херсон, вул. Старообрядницька, 2, ХДМА, 3-й навчальний корпус. Аудиторія 207.