Кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою

Згідно з законом Про вищу освіту щодо  мінімального складу кафедри, який має нараховувати не менше п’яти науково-педагогічних працівників, троє з яких  повинні мати науковий ступінь або вчене (почесне) звання, та відповідно до наказу ректора Херсонської державної морської академії №411 від 30.09.16 «Про реорганізацію кафедр Херсонської державної морської академії у 2016-2017 н.р.» з метою оптимізації організації освітнього процесу, підвищення якості підготовки фахівців морської галузі та активізації впровадження комунікативного вивчення англійської мови в ХДМА та на підставі рішення Вченої ради ХДМА від 29.09.2016 р. (протокол №4), вструктурі факультету судноводіння була створена кафедра англійської мови з підготовки морських фахівців за скороченою програмою. З жовтня 2016 р. розпочала свою діяльність кафедра на чолі з к.п.н Рябухою Іваном Михайловичем та 9 викладачами, з яких 1 доцент, 1 ст. викладач, 5 штатних викладачів та 2 викладачів-сумісників, які успішно здійснювали викладацьку та науково-дослідну роботу, спрямовану на підвищення рівня професійної компетентності майбутніх морських фахівців, які навчаються за скороченою програмою.

  Колектив кафедри  працює над навчально-методичним забезпеченням багаторівневої системи навчання англійської мови за професійним спрямуванням для курсантів, які навчаються за спеціалізаціями «Судноводіння», «Експлуатація суднових енергетичних установок» та «Експлуатація суднового електрообладнання та засобів автоматики».

  Проблема наукового дослідження кафедри полягає у розвитку ключових компетентностей морського фахівця в процесі навчання англійської мови. І навчально-методична і науково-дослідна робота кафедри мають на меті забезпечити високий рівень професійної комунікативної компетентності судноводіїв, суднових механіків і електриків під час їхнього спілкування англійської мовою з членами міжнародного екіпажу. Високий комунікативний рівень володіння професійною англійською мовою є не лише запорукою взаєморозуміння і безпеки на судні, але й вкрай важливим засобом ствердження професіоналів вищого класу.

  З метою поєднання змісту спеціальних дисциплін, що вивчаються курсантами, зі змістом навчання англійської мови за професійним спрямуванням викладачі кафедри тісно співпрацюють з викладачами випускових кафедр. Результати такої співпраці відображені у робочихнавчальних програмах дисциплін кафедри, розроблених з урахуванням головних вимог ІМО модельного курсу 3.17 (MaritimeEnglish), а також необхідних професійних компетентностей, означених у конвенції ПДНВ-78/95 (STCW Convention).