Навчальні дисципліни рівня вищої освіти доктор філософії

ОК 1. Іноземна мова (англійська) для академічних цілей:

ОК 2. Історія та організація системи освіти:

ОК 3. Професійна етика науковця:

ОК 4. Організація підготовки докторів філософії:

ОК 5. Інформаційні технології в науковій діяльності:

ОК 6. Науковий стиль української мови:

ОК 7. Комерціалізація наукових досліджень:

ОК 8. Педагогічна практика:

ОК 9. Системотехніка водного транспорту:

ОК 10. Методи дослідження суднових технічних систем і комплексів:

ОК 11. Методи ідентифікації об’єктів суднових технічних систем і комплексів:

ОК 12. Інформаційні системи моніторингу засобів транспорту

ОК 13. Комп’ютерне моделювання систем та процесів суднових енергетичних систем і комплексів;

Вибіркові освітні компоненти загальної та професійної підготовки

Інтелектуальний аналіз даних:

Сучасні системи управління робочими процесами суднових двигунів внутрішнього згорання:

Сучасні методи викладання у вищій школі:

Управління науковими проектами: