Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ НА ТРАНСПОРТІ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇХ ОБСЛУГОВУВАННЯ»

Мета конференції є аналіз і узагальнення нових прикладних і теоретичних результатів у галузі експлуатації, виробництва і проектування енергетичних установок та обладнання засобів транспорту.

Основні задачі конференції:

  • обговорення нових практичних і наукових результатів з експлуатації, виробництва і проектування сучасних прогресивних енергетичних установок засобів транспорту;
  • обмін ідеями та пошук нових пріоритетних напрямків наукових досліджень у транспортній галузі;
  • встановлення та розвиток нових контактів у сфері наукового співробітництва між навчальними закладами, науковими установами та підприємствами;
  • залучення молодих науковців до розробки найбільш актуальних напрямків наукових досліджень у транспортній галузі.

Основні напрямки роботи конференції:

  • проблеми експлуатації енергетичних установок і допоміжного обладнання на транспорті;
  • проблеми енергозбереження, надійності та безпеки енергетичних установок і допоміжного обладнання на транспорті, нетрадиційні енергетичні системи;
  • робочі процеси, динаміка та міцність транспортного і технологічного обладнання;
  • проблеми розвитку та особливості проектування і виробництва енергетичних установок і допоміжного обладнання для транспортних систем, його програмне забезпечення;
  • проблеми підготовки спеціалістів для транспортної галузі.

Співорганізаторами конференції виступають: Міністерство освіти і науки України, Херсонська державна морська академія, Одеський національний морський університет, Національний університет «Одеська морська академія», Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Державний університет інфраструктури та технологій, Литовська морська академія (Литовська Республіка), Akademia Morska w Szczecinie (Республіка Польща), Batumi State Maritime Academy (Грузія), Крюінгова компанія «Marlow Navigation» (Республіка Кіпр).

Оргкомітет конференції

Василь Чернявський – д.п.н., професор

Голова оргкомітету

В.о. ректора Херсонської державної морської академіїАндрій Бень – к.т.н., професор, заступник голови оргкомітету,

проректор з науково-педагогічної роботи Херсонської державної

морської академіїОлександр Акімов – к.т.н., доцент, заступник голови оргкомітету,

декан факультету суднової енергетики Херсонської державної

морської академії


Володимир Савчук – к.т.н., доцент, заступник голови оргкомітету,

завідувач кафедри експлуатації суднових енергетичних

установок Херсонської державної

морської академії


Дмитро Зінченко – к.т.н., доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії.

Тел. моб. / Viber 0967791211;

E-mail: ksma.seuttoo@gmail.com


Дар’я Курносенко – технічний секретар,завідувач лабораторією судноремонту кафедри експлуатації

суднових енергетичних установок Херсонської державної

морської академіїПрограмний комітет конференції

Агєєв М.С. – д.т.н., доц., ХДМА;
Білогуб О.В. – д.т.н., проф., НТУ «ХАІ»;
Білоусов Є.В. – д.т.н., проф., ХДМА;
Варбанець Р.А. – д.т.н., проф., ОНМУ;
Грицук І.В. – д.т.н., проф., ХДМА;
Дакі О.А. – д.т.н., доц., ДІВТ;
Єпіфанов С.В. – д.т.н., проф., НТУ «ХАІ»;
Колегаєв М.О. – к.т.н., проф., НУ «ОМА»;
Кравченко С.О. – д.т.н., с.н.с., НТУ «ХПІ»;
Лещенко А.М. – д.філос.н., проф., ХДМА
Мельник О.В. – к.т.н., доц., ДУІТ;
Наглюк І.С. – д.т.н., проф., ХНАДУ;
Парсаданов І.В. – д.т.н., проф., НТУ«ХПІ»;
Подригало М.А. – д.т.н., проф., ХНАДУ;
Полив’янчук А.П. – д.т.н., проф., ХНУ міського господарства імені О.М. Бекетова;
Рева О.М. – д.т.н., проф., НАУ;
Редчиць Д.О. – д.ф.-м.н., інститут транспортних систем і технологій НАН України;
Сараєв О.В. – д.т.н., проф., ХНАДУ;
Сербін С.І. – д.т.н., проф., НУК;
Сьомін О.А. – к.т.н., доц., ДУІТ;
Тимошевський Б.Г. – д.т.н., проф., НУК;
Тулученко Г.Я. – д.т.н., проф., НТУ «ХПІ»;
Чередніченко О.К. – д.т.н., доц., НУК;
Шарко О.В. – д.т.н., проф., ХДМА;
Шумило О.М. – к.т.н., проф., ОНМУ;
Klyus Oleh – prof. dr hab. inz, Akademia Morska w Szczecinie (Республіка Польща);
Rima Mickienė – Deputy director for academic affairs at Lithuanian Maritime Academy (Литовська республіка);
Teona Dzneladze – Ph.D, Associate Professor Batumi State Maritime academy (Грузія)

Матеріали для завантаження:

Інформаційне повідомленняШаблон тез конференції Заявка на участь
Матеріали «СЕУТТОО-2010»Матеріали «СЕУТТОО-2017»
Матеріали «СЕУТТОО-2011»Матеріали «СЕУТТОО-2018»
Матеріали «СЕУТТОО-2012»Матеріали «СЕУТТОО-2019»
Матеріали «СЕУТТОО-2013»Матеріали «СЕУТТОО-2020»
Матеріали «СЕУТТОО-2014»Матеріали «СЕУТТОО-2021»
Матеріали «СЕУТТОО-2015»Матеріали «СЕУТТОО-2022»
Матеріали «СЕУТТОО-2016»Матеріали «СЕУТТОО-2023»
Матеріали «СЕУТТОО-2024»

Наукові будні конференції: