к.т.н., доцент

2010 р. – закінчив Київську державну академію водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ) за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» та отримав диплом спеціаліста суднової енергетики; працював на посаді 4-го механіка у ВАТ «Чорномортехфлот».

2011 р. – вступив до аспірантури при КДАВТ за спеціальністю 05.05.03 – двигуни та енергетичні установки, займав посаду асистента.

З 2016 р. займає посаду старшого викладача кафедри експлуатації суднових енергетичних установок ХДМА.

2016 р. – захистив дисертацію за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

З 2017 р. – займає посаду доцента кафедри експлуатації СЕУ.

У 2018 р. призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

2019 р. – присвоєно вчене звання доцента.

Є автором більше 90 наукових та науково-методичних робіт, з них 8 статей, що входять до наукометричної бази SCOPUS, 3 патенти на винахід України, 1 монографія.

Наукові інтереси: інновації в судновій енергетиці, термодинамічні, газо- та гідродинамічні процеси енергетичних установок, комбінована генерація енергії, ексергетичний аналіз, теплообмін.

Викладає дисципліни «Тренажерна підготовка», «Суднові двигуни внутрішнього згоряння», «Marine internal combustion engines», «Engine room machinery operation, team management and safety watchkeeping».

E-mail: bogdan.yurij@ksma.ks.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3178-1941

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204104966

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=MkpV8UAAAAAJ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *