Завідувач кафедри, к.п.н., доцент

Закінчила Херсонський державний педагогічний інститут, 1993 р., за спеціальністю «Фізика» та здобула кваліфікацію «Вчитель фізики, інформатики і обчислювальної техніки».

У 2001 р. отримала диплом магістра фізики, астрономії та безпеки життєдіяльності при Херсонському державному педагогічному університеті.

У 2008р. захистила дисертацію й отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 «Теорія навчання»

З 2008 працює в ХДМА на посадах – заступника декана факультету судноводіння з навчальної роботи, доцента кафедри, завідувача кафедри

Дисципліни, що викладає: фізика.

Автор багатьох наукових публікацій, методичних розробок та рекомендацій, серед яких навчальний посібник рекомендований МОН України для студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ShuxGAkAAAAJ&view_op