Заступник завідувача кафедри

к.т.н., доцент

У 1997 році закінчив Херсонський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Фізика» та здобув кваліфікацію «Вчитель фізики та основ інформатики».

У 2014 році закінчив Херсонську державну морську академію і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Морський та річковий транспорт» та здобув кваліфікацію «Помічник капітана».

У 2002 році закінчив аспірантуру інституту фізики напівпровідників Національної академії наук України ім. Лашкарьова (ІФН НАНУ), відділення оптоелектроніки.

У 2011 році захистив дисертацію «Технологічні методи управління структурою епітаксійних шарів і монокристалів GaAs», у Харківському університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки.

У 2014 присвоєно вчене звання доцента.

З 2004 працює У ХДМА на посадах – завідувач лабораторією, асистент, старший викладач, доцент.

Дисципліни, що викладає: фізика.

Має понад 40 наукових та науково-методичних праць, 5 патентів України на корисні моделі.

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=UpCIscUAAAAJ