Діяльність лабораторії

Діяльність лабораторії «Екологія моря при експлуатації суден» спрямована на розробку нових та впровадження ефективних методів захисту морського навколишнього середовища, видобутку глибиного сірководню Чорного моря та його переробці на плавучих платформах або на берегових комплексах в теплоту, електроенергію, екологічно чисте топливо – водень, мінеральні добрива, хімічні з’єднання, обробці та знешкодженню баласних вод.

При лабораторії створено проблемну наукову групу курсантів за напрямом «Захист морського середовища при експлуатації суден».

Використовуючи обладнання лабораторії науковці ХДМА розробили низку нових технологій та технічних рішень, які захищено патентами України:

  • спосіб отримання низькосірчистого суднового палива з сировини відновлювального характеру, 5 а саме – з зернових культур ріпаку, який відрізняється тим, що використовують аліфатичні спирти С2-С5+ і/або їх суміші відновлювального характеру, а як співкаталізатори застосовують рідкі розчини лугів, солей, карбонових кислот та/або їх сумішей, при температурах 40-70 °С, тиску, близькому до атмосферного, ваговій швидкості по сировині WHSV=0,2-5,2 год-1;
  • спосіб отримання суднового палива для суднових енергетичних установок, який відрізняється тим, що як вихідну сировину використовують пластикові відходи – поліетилен низького тиску високої щільності, який промивають, висушують, подрібнюють до дрібнодисперсного стану 10 фракції (0,1-0,5 мм), розплавляють при температурі 170-175 °С до гомогенного стану, витримують 5 годин для стабілізації розчину, послідовно вводять з витримкою у часі в 3 години у розчин проби № 1, до складу якої входить (мас. %): дистильована вода – 90-98, спиртовмісні з’єднання – 1-5, середньотемпературні вуглеводні – 1-5; пробу № 2 з вмістом (мас. %): дистильована вода – 85-93, спиртовмісні з’єднання – 1-5, середньотемпературні вуглеводні – 1-5, 15 поташ K2СО3-5, та пробу № 3, що містить (мас. %): дистильована вода 85-93, спиртовмісні з’єднання – 1-5, середньотемпературні вуглеводні – 1-5, перманганат калію KМnО4-5;
  • спосіб нейтралізації сильнодіючих токсичних речовин, пестицидів, шляхом переробки у високотемпературній печі (ВТП), який відрізняється тим, що дані речовини піддаються високотемпературному піролізу в комплексі з окислювальною нейтралізацією (оксипіроліз), що містить наступні стадії: завантаження, розчинення великих шматків пестицидів в воді, завантаження у високотемпературну прожарювальну піч, здійснення комбінованого процесу 45 піролізу при температурі 1500-2000 °C, після закінчення часу нейтралізації t=0,1-0,3 год. у високотемпературну зону прожарювальної печі вприскують в розпиленому стані розчин активного оксиданта, охолоджують прожарювальну піч до температури навколишнього середовища та вивантажують із печі безпечний відпрацьований попіл (шлак);
  • спосіб отримання кисню з атмосферного повітря методом низькотемпературного фракціонування та/або методом дифузійного поділу на селективних мембранах тривалої дії, 10 який відрізняється тим, що як вихідну сировину застосовують воду та/або діоксид вуглецю, дисоційований на кисень, водень, вуглець в присутності, при сукупному впливі, селективних каталізаторів третього покоління. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що внаслідок вторинних процесів утворюють водень і вуглець.