Лабораторія “Суднові енергозберігаючі електроенергетичні комплекси”

Лабораторія «Суднові енергозберігаючі електроенергетичні комплекси» створена при кафедрі експлуатації суднового електрообладнання і засобів автоматики, керівник лабораторії – кандидат технічних наук, доцент І.М. Іщенко.

Мета створення та роботи лабораторії: проведення наукових досліджень з метою розробки сучасних суднових ресурсо- та енергозберігаючих електромеханічних систем і комплексів.

Основними задачами діяльності лабораторії є:

  • проведення аналізу діючих нормативних матеріалів щодо суднових електроенергетичних систем і комплексів;
  • проведення теоретичних та експериментальних досліджень схем і систем утилізації теплоти відпрацьованих газів СЕУ, розробка математичних моделей таких систем, проведення їх дослідження;
  • проведення аналізу електроенергетичних систем сучасних суден різних класів і визначення доцільності їх удосконалення та модернізації;
  • дослідження та створення суднових електроприводів, які живляться від перетворювачів частоти;
  • дослідження та створення комбінованих електроенергетичних пропульсивних комплексів;
  • проведення досліджень по створенню єдиних електроенергетичних систем з гребними електроустановками;

розробка систем прогнозування технічного стану та діагностики суднових електроенергетичних установок.