Лабораторія цифрових освітніх технологій та кібербезпеки

«Лабораторія інноваційних технологій» створена при кафедрі інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння, керівник – доктор педагогічних наук, доцент С.А. Волошинов.

Мета створення та роботи лабораторії: навчання викладачів академії новітнім технологіям, роботі в єдиному інформаційно-освітньому просторі, допомоги при формуванні електронного, освітнього і наукового контенту.

Основними задачами діяльності лабораторії є:

 • здійснення моніторингу тенденцій і перспектив у галузі освіти як в Україні, так і у світі, створення банку даних інноваційних ідей у галузі освіти;
 • організація інформаційно-аналітичного пошуку новітніх технологій щодо електронного навчання;
 • підготовка пропозицій щодо впровадження новітніх інноваційних розробок;
 • участь в розробці інноваційної політики академії;
 • введення в освітній процес перспективних і якісно удосконалених інноваційних технологій;
 • впровадження прогресивних форм організації освітнього процесу та активних методів навчання;
 • розробка, організація і контроль заходів, спрямованих на виконання вимог компетентнісного підходу в частині забезпечення освітнього процесу академії.
 • методичне та організаційне забезпечення якості процедури оцінювання курсантів / студентів;
 • моніторинг інформаційної присутності академії в інформаційно-комунікаційному середовищі;
 • впровадження електронного навчання, підтримка розробки курсів викладачами академії, забезпечення контролю електронного навчання;
 • розробка інструкцій, методичних матеріалів по роботі з сайтом електронного навчання;
 • здійснення підтримки та супроводження інформаційних процесів на сайті електронного навчання;
 • проведення навчання викладачів, курсантів/студентів по користуванню сайтом електронного навчання;
 • моніторинг якості Інтернет-ресурсів академії та підрозділів, розробка пропозицій щодо їх удосконалення;
 • надання консультаційної та методичної допомоги викладачам академії в системі електронного навчання;
 • контроль над впровадженням електронного навчання, дотриманням вимог до організації навчання на сайті академії.