Лабораторія “Екологія моря при експлуатації суден”

Мета створення та роботи лабораторії: розробка нових та впровадження ефективних методів захисту морського, навколишнього середовища при експлуатації суден, видобутку глибиного сірководню Чорного моря та його переробці на плавучих платформах або на берегових комплексах в теплоту, електроенергію, екологічно чисте топливо – водень, мінеральні добрива, хімічні з’єднання, обробці та знешкодженню баласних вод.

Основними задачами діяльності лабораторії є:

  • аналіз світової, вітчизняної науково-технічної літератури, патентів, спрямованих на захист морського, навколишнього середовища, способів знешкодження відпрацьованих газів СЕУ, баласних вод, очистки льяльних та стічних судових вод, утилізація твердих відходів, що отримуються на судах;
  • розробка способів утилізації парів вуглеводнів при зберіганні, транспортировці, загрузці-вигрузці нафти, світлих нафтопродуктів на борту судна;
  • розробка ефективних систем отримання інертних газів з відпрацьованих газів СЕУ на борту судна з ціллю забезпечення вибухо-пожежебезпеки;
  • розробка ефективних екологічно безпечних способів видобутку та комплексної переробки глибиного морського сірководню;
  • розробка ефективних способів очистки льяльних, стічних вод, що виникають на судні;
  • розробка способів обробки та знешкодження баластних вод від біо-фітопланктона;
  • розробка системи моніторингу якості морського, навколишнього середовища при експлуатації суден з ціллю мінізації забруднення морського, навколишнього середовища матеріальними та енергетичними відходами суден.