д.т.н, професор

1983 р. – закінчив Донецький політехнічний інститут, здобув кваліфікацію інженер-механік та отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Автомобілі і автомобільне господарство».

1988 р. – закінчив аспірантуру в Київському автомобільно-дорожньому інституті та захистив дисертацію за спеціальністю 05.04.02 «Теплові двигуни».

1993 р. – отримав наукове звання доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін.

2016 р. – закінчив докторантуру в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті та захистив дисертацію за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація і ремонт засобів транспорту».

2018 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри експлуатації суднових енергетичних установок.

1989 – 2000 рр. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри загальнотехнічних дисциплін Уманського державного педагогічного університету; 2000 – 2001 рр. завідувачем кафедри Донецького автомобільного коледжу; 2001 – 2009 рр. доцентом кафедри автомобілів і автомобільного господарства Донбаської національної академії будівництва і архітектури; 2009 – 2014 рр. доцентом кафедри рухомого складу залізниць Донецького інституту залізничного транспорту УкрДУЗТ; 2016 – 2017 рр. доцентом кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів Харківського автомобільно-дорожнього університету.

З 2017 р. працює професором кафедри експлуатації суднових енергетичних установок ХДМА.

У червні 2018 року був обраний дійсним Член-кореспондентом Транспортної академії України. Рецензент, член редакційної колегії журналів та наукових збірників, що входять до фахових видань України.

Має більше 700 наукових праць, серед яких 244 наукові статті, що входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science, 1 підручник, 5 навчальних посібників і 14 наукових монографій, 35 авторських свідоцтв СРСР і патенти України на винахід і корисну модель, 60 сертифікатів України на реєстрацію авторських прав тощо.

Області наукових досліджень: моніторинг ефективності експлуатації транспортних засобів; інтелектуальні транспортні системи і інформаційні технології на транспорті; експлуатація та діагностування енергетичних установок і транспортних засобів.

Викладає дисципліни: «Суднові двигуни внутрішнього згоряння», «Використання методів технічної діагностики під час експлуатації суднового обладнання», «Організація технічної експлуатації суднових енергетичних установок», «Системотехніка водного транспорту», «Інформаційні методи оцінювання працездатності технічних систем і комплексів», «Інформаційні засоби моніторингу засобів транспорту».

E-mail: hrytsuk.ihor@ksma.ks.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7065-6820

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190293165

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=JV3jfkoAAAAJ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *