д.т.н, доцент, професор кафедри

1996 р. – закінчив Херсонський індустріальний інститут зі спеціальності «Технологія машинобудування» та отримав кваліфікацію інженер – механік.

2000 р. – закінчив аспірантуру при Херсонському державному технічному університеті, захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

З 2000 р. працював доцентом в Херсонському національному технічному університеті.

З 2007 року працює доцентом кафедри експлуатації суднових енергетичних установок у Херсонській державній морський академії.

У 2019 р. – закінчив докторантуру при Херсонській державній морській академії.

У 2021 р. захистив докторську дисертацію та отримав науковий ступінь доктора технічних наук.

Має більше 100 публікацій у наукових виданнях України та наукових робіт, з них 14 входять до наукометричної бази Scopus та Web of Science, 5 патентів України на корисні моделі, 1 монографія.

Викладає дисципліни «Суднові турбінні установки та їх експлуатація» та «Методи ідентифікації об’єктів суднових технічних систем та комплексів».

E-mail: agyeyev.maksym@ksma.ks.ua, maxageev73-73@ukr.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5691-8986

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204000187

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=N392UUwAAAAJ