к.т.н., доцент кафедри

У 2003 році закінчив Херсонський державний університет та здобув кваліфікацію бакалавра, інженера педагога. У 2004 р. закінчив Херсонський державний університет та здобув ступінь магістра зі спеціальності «Професійне навчання».

З 2004 р. працював інженером на виробничому автотранспортному підприємстві «Облспоживспілка».

З 2006 р. – асистент кафедри професійного навчання Херсонського державного університету.

З 2010 р. – завідувач навчальними лабораторіями та асистент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок ХДМА.

У 2011 р. вступив до аспірантури ХДМА зі спеціальності 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

У 2014 р. закінчив ХДМА та отримав диплом бакалавра суднової енергетики за напрямом підготовки «Морський та річковий транспорт».

З 2017 р. переведений на посаду старшого викладача кафедри експлуатації суднових енергетичних установок.

У 2018 р. отримав диплом магістра зі спеціальності «Річковий та морський транспорт», спеціалізація «Експлуатація суднових енергетичних установок».

У 2021 р. захистив дисертацію; присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20  «Експлуатація та ремонт засобів транспорту».

У 2021 р. виконав програму підвищення кваліфікації (стажування) та пройшов Міжнародну практику в Науково-виробничій компанії «Modern Multi Power Systems» s.r.o. Чеська Республіка, на тему: Організація досліджень у напрямку вдосконалення конструкції, методів, технологій експлуатації та відновлення працездатності сучасних багатоенергетичних систем і комплексів у науково-виробничих організаціях Європейського Союзу (на прикладі Чеської Республіки)».

У 2022 р.  переведено на посаду доцента кафедри.

Дійсний член «Академії технічних наук України».

Дійсний віце-академік Академії технічних наук України, згідно рішення президента ГО «АТНУ» наказ №46 від 10 травня 2022 року.

Має більше 90 наукових публікацій і науково-методичних робіт, (23 наукові статті у фахових виданнях України), з них 9 Scopus і Web of Science,  11 патентів України на корисну модель та винахід. Має видану монографію.

Викладає дисципліни: «Суднові допоміжні установки і системи»; «Технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів»; «Технічна експлуатація суднових енергетичних установок»; «Паливні системи сучасних суднових дизелів».

E-mail: pohorletskyi.dmytro@ksma.ks.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1256-8053

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204670972

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=SMhhMx4AAAAJ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *