д.т.н., професор, професор кафедри

  У 1990 році закінчив Херсонський індустріальний інститут за спеціальністю 0568 «Машини і апарати текстильної промисловості» (номер диплому – МВ №927600).

  В 1994 році у Херсонському індустріальному інституті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.19.02 – первинна переробка текстильної сировини (номер диплому – КН № 007568), вчене звання доцента кафедри «Виробництво натуральних волокон» отримав у 1997 році (номер диплому – ДЦ АЕ №001456).

  26 червня 2013 року у спеціалізованій вченій раді Д 67.052.02 Херсонського національного технічного університету захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур (номер диплому – ДД № 002618).

  В 2014 році на базі факультету підвищення кваліфікації Херсонського національного технічного університету отримав другу вишу освіту за напрямком «Інформаційно-комунікаційні технології та організація дистанційного навчання» зі спеціальності програмне забезпечення систем (номер диплому – 12СПВ № 085390).

  У грудні 2015 року отримав вчене звання професора кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації (номер диплому – 12ПР № 011271).

  Член науково-дослідної лабораторії ХДМА «Полімерні та композитні матеріали у суднобудуванні». З 2014 року член спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство. Член наукової школи «Матеріалознавство, експлуатація та ремонт засобів транспорту» (наказ ректора ХДМА № 465 від 02.11.2016 р.).

  За результатами наукових досліджень опубліковано більше ніж 130 наукових праць, серед яких наукові статті у провідних міжнародних та українських фахових виданнях, з яких 2 монографії, 5 навчальних посібників та 8 патентів України.

  За період роботи отримав наступні відзнаки:

  • за сумлінну багаторічну творчу діяльність, розробку та впровадження новаторських ідей в освітній і науковій сфері з нагоди Дня науки нагороджений Почесною грамотою Голови Херсонської обласної державної адміністрації – розпорядження № 475 від 12.05.09 р.;
  • за сумлінну плідну працю, розробку і впровадження новаторських ідей в освітній та науковій сферах з нагоди професійного свята Дня науки нагороджений Почесною грамотою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації – наказ № 58-к від 13.05.2014 р.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8486-1104

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203904663

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *