д.т.н., професор, завідувач кафедри

  У 1995 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут, здобув кваліфікацію: учитель трудового навчання і фізики (номер диплому – ЛБ ВЕ № 001384).

  У 2018 р. закінчив Херсонську державну морську академію, здобув кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, спеціальність – морський та річковий транспорт (номер диплому С18 №012545).

  29 травня 2001 р. у спеціалізованій вченій раді К 32.075.01 Луцького державного технічного університету захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство (ДК № 012252). Вчене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій присвоєно рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України у 2004 р. (ДЦ № 009784).

  25 жовтня 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Д26.230.01 Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство (ДД № 006345). Вчене звання професора кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій присвоєно рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України в 2011 р. (12 ПР № 006353).

  З 2012 р. завідувач кафедри ЕСЕУ і ЗП. З 2017 р. по сьогоднішній день працює завідувачем кафедри транспортних технологій.

  Пройшов стажування: 2016 р. – стажування на базі університету у м. Варна, Болгарія (Certificate № 00020 Academic internship «Innovative logistics of transport technology» (60 hours, 2 credits) September 24 – October 1 2016); 2018 р. – стажування на заводі Чшуцзи Лінгбей Хуафу (Китайська народна республіка) Чшецзян АСМЕ компанія інформаційних технологій обсягом 120 годин (4 кредити) за темою «Operation and repair of transportation technologies, materiel science» («Експлуатація та ремонт засобів транспорту, матеріалознавство»).

  За активну науково-методичну діяльність отримано наступні нагороди та звання: почесне звання «Кращий винахідник Тернопільської області» (2006, 2009 р.р.), Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді в розвитку України (2008 р.), стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2005-2007 рр.), Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2009 р.), подяка Прем’єр-міністра України за вагомий особистий внесок в підготовці висококваліфікованих фахівців (2010 р.), Грант Президента України для підтримки наукових досліджень докторам наук (2012 р.), грамота Південного наукового центру НАН України за творчу діяльність, впровадження новаторських ідей в освітній та науковій сфері (2013 р.), Грант Президента України для підтримки наукових досліджень докторам наук (2019 р.), Експерт для проведення експертизи наукових проектів вчених, які подаються на фінансування за бюджетні кошти (2015-2019 р.р.).

  Почесні звання і державні нагороди:

  • Академік Підйомно-транспортної Академії наук України (номер диплому – № 461, 2013);
  • Академік Академії інженерних наук України (номер диплому – № 309, 2018);
  • Заслужений діяч науки і техніки України (Указ Президента України № 868/2019);
  • Лауреат Державної премії України (Указ Президента України № 4/2020).

  Керівник НДДКР: ДІ 59/01-23 «Розробка модифікованих ультразвуком епоксипластів, наповнених дисперсно-волокнистими добавками, з підвищеними експлуатаційними характеристиками» (№ д.р. 112U001148), ДФ 01-23/2899 «Розроблення модифікованих захисних полімеркомпозитних антикорозійних і зносостійких покриттів для суднобудування» (№ д.р. 011U008118), «Створення епоксидних нанокомпозитних матеріалів із підвищеними експлуатаційними характеристиками» (№ д.р. 0117U002177).

  Науковий керівник науково-дослідної лабораторії ХДМА: «Полімерні та композитні матеріали у суднобудуванні». Голова спеціалізованої вченої ради К 67.111.01 при Херсонській державній морській академії, за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство (з 2013 р.). Керівник наукової школи «Матеріалознавство, експлуатація та ремонт засобів транспорту» (наказ ректора ХДМА № 465 від 02.11.2016 р.).

  Під керівництвом захищено: 1 – доктор технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство; 11 – кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

  Рецензент, головний редактор, член редакційної колегії іноземних журналів, які входять у базу даних Scopus та журналів, які входять до фахових видань України: «International Journal of Automotive and Mechanical Engineering» (Університет Малайзії Паханг, Малайзія), Journal «Functional Materials» (Інститут монокристалів НАН України, м. Харків, Україна), «Eastern-European journal of enterprise technologies» (УДУЗТ, м. Харків, Україна), «Науковий вісник ХДМА» (Херсонська державна морська академія, Україна), «Journal of Hydrocarbon Power Engineering» (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна).

  За спеціальним запрошенням аналітичного центру провінції Вейхай (Китайська народна республіка) виконує функції зарубіжного наукового експерта за напрямками налагодження міжнародних відносин між Китаєм та Україною у сфері науки, промисловості та освіти.

  За результатами наукових досліджень опубліковано більше, ніж 450 наукових праць, у тому числі 12 монографій, три навчальних посібники з грифом МОН, 200 статей у закордонних і вітчизняних фахових журналах (35 входять у базу даних Scopus), 132 патенти України. Здійснює наукове керівництво аспірантами і докторантами. Під керівництвом захищено: 1 – доктор технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство; 11 – кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9836-3296

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8877978800

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *