Навчально-методична лабораторія на судні «Warnow Jupiter»

Мета створення та роботи лабораторії – накопичення методичного, практичного та дослідницького досвіду при проходженні курсантами/студентами практичної підготовки на навчально-виробничому судні “Warnow Jupiter” з послідуючим його впровадженням у навчальний процес ХДМА, поліпшення якості проходження практичної підготовки на морських суднах інших судноплавних компаній.

Діяльність лабораторії спрямовано на об’єднання зусиль професорсько-викладацького складу ХДМА та працівників компанії “Марлоу Навігейшн” з метою вдосконалення проходження виробничої практики та виконання експериментальних досліджень у межах виконання науково-дослідних робіт, створення умов для отримання курсантами/студентами (учнями) знань, умінь та навичок під час роботи з найсучаснішим судновим обладнанням.

Основними завданнями діяльності лабораторії є:

  • аналіз відповідності програми теоретичної підготовки курсантів/студентів (учнів) ХДМА до проходження плавальної практики на сучасних морських суднах;
  • участь у корегуванні робочих навчальних планів, навчальних програм спеціальних дисциплін, наскрізних та робочих програм з практики;
  • розробка методики підготовки курсантів/студентів (учнів) з питань персональної безпеки, безпеки судна та виживання в екстремальних умовах на судні;
  • виконання експериментальних досліджень на судні у межах виконуваних науково-дослідних робіт;
  • аналіз світового та вітчизняного досвіду вдосконалення практичних навичок професійної підготовки фахівців морської галузі;
  • накопичення сучасних методичних та навчальних матеріалів.