Навчальна лабораторія «Медична допомога на борту судна»

Лабораторія (аудиторія 225 НК-1) призначена для теоретичної підготовки курсантів, студентів з питань набуття мінімальних стандартів компетенцій в області елементарної  та першої медичної допомоги, відпрацювання практичних навичок з проведення серцево-легеневої реанімації, іммобілізації пошкоджених кінцівок, зупинення кровотечі, надання допомоги при опіках, отруєнні та іншим питанням згідно вимог глави   А-VІ Кодексу ПДНВ, модельних курсів ІМО 1.13, 1.14,  «Міжнародного керівництва по судновій медицині».

Основна мета курсу  полягає у прищепленні здобувачам вищої освіти знань, розумінь та професійних навичок з питань навчання:

  • швидким, правильним та послідовним діям з надання першої медичної допомоги або медичного догляду на борту судна для рятування життя та підтримки життєво важливих функцій людини до отримання більш кваліфікованої допомоги, а також виховання у здобувачів вищої освіти упевненості та готовності діяти в екстремальних умовах, пов’язаних із загрозою для життя;
  • використанню Міжнародного керівництва по судновій медицині для своєчасної початкової діагностики, вибору найкращого способу надання першої медичної допомоги,  лікування хворих або потерпілих на борту судна;
  • визначеним навичкам елементарної та першої медичної допомоги, аспектам лікування хворого або потерпілого на борту судна;
  • використанню медичних радіоконсультацій, які є невід’ємною складовою частиною заходів з надання першої медичної допомоги  хворим або потерпілим на судні.

Дисципліни, які викладаються у лабораторії: «Оглядовий курс комплексної тренажерної підготовки до морської практики та державної атестації», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці лабораторний практикум «Тренажерна підготовка».